Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tidigare forskning har visat att vissa fiskarter inte utvecklar sexuella ornament, som exempelvis stark färg, i grumligt vatten. En ny studie från Uppsala universitet visar dock att den säregna fiskarten kantnål, som bland annat lever i Östersjön, utvecklar lika tydliga ornament trots grumligt vatten. Däremot väljer den partner mer slumpmässigt.

Forskning har visat att grumligt vatten kan påverka evolutionen hos vissa fiskarter. Ornament som används för att attrahera det motsatta könet, som exempelvis stark färg, blir oanvändbara då sikten i vattnet försämras, varför ornamenten inte utvecklas.

Den aktuella studien, som publicerats i tidskriften Ethology, har gjorts på den säregna fiskarten mindre havsnål (Nerophis ophidion), en art i familjen kantnålar, släktingar till sjöhästen, med omvända könsroller – där det är hanen som är gravid och tar hand om avkomman. Eftersom honorna kan producera fler ägg än vad hanarna kan ta hand om blir det ett ”överskott” av ägg och således konkurrens mellan honorna om att få para sig med en hane. Därför är det honorna hos dessa fiskar som utvecklar sexuella ornament. Under våren växer en lång skinnflik ut längs med honans undersida, och honans blå färg ökar i kontrast. Honan använder fliken och den blå färgen under parningsakten för att imponera på hanarna så att de ska välja att para sig med just henne.

Algblomning påverkar inte utvecklingen av ornament
Fiskar som hölls i vatten med alger utvecklade sina ornament i samma hastighet och till samma grad som hos de fiskar som hölls i klart vatten. Uppsalaforskarna såg alltså att algblomning inte påverkar utvecklingen av dessa ornament, vilket var ganska förvånande eftersom man sett detta hos en del andra fiskarter.

– Forskning har tidigare visat att till exempel ciklider som lever i grumligt vatten i Victoriasjön tappar mycket av sin färg, varför vi trodde att samma sak skulle ske här med havsnålarna, men så var alltså inte fallet. Däremot förändrades valet av partner och blev mer slumpmässigt i den dåliga sikt som algblomningen ställer till med, säger Josefin Sundin, post-doktoral forskare vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Väljer slumpmässigt partner i dålig sikt
Dock var det så att valet av partner förändrades under förhållanden med algblomning, hanarna valde en hona slumpmässigt i den dåliga sikten, vilket alltså kan leda till att de inte längre klarar att välja den ”bästa” partnern med ”vackrast” ornament. Experimenten utfördes på Campus Gotlands forskningsstation Ar. Arten mindre havsnål finns både i Östersjön och längst den svenska västkusten.

Läs hela artikeln:
Algal Turbidity Hampers Ornament Perception, but Not Expression, in a Sex-Role-Reversed Pipefish, i Ethology.

För mer information:
Josefin Sundin, josefin.sundin@neuro.uu.se; josefin@teamsundin.se
mobil: 0730-302270

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera