Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Giftfria kombinationer av kemiska ämnen från växter kan vara nyckeln till att stoppa obotliga och återfallande cancersjukdomar. Det är slutsatsen av en gigantisk metastudie vars resultat nu publiceras.

Dagens behandlingar fungerar mer eller mindre väl på vissa cancerformer, medan stora problem kvarstår med resistens och återfall. Dessutom är många av de nya läkemedlen extremt dyra, starkt toxiska och ineffektiva mot sällsynta diagnoser.

180 forskare från 22 länder antog en utmaning från den kanadensiska organisationen ”Getting to know cancer”: en genomlysning av studier om växtsubstansers effekter.

Ett av de projektets mångvetenskapliga team leddes av Lasse Jensen, kärlforskare vid Linköpings universitet och Karolinska Institutet. Teamet — där också Charlotta Dabrosin, professor i onkologi vid LiU, deltog – granskade omkring 500 arbeten med inriktning på blodkärlstillväxt. Denna process som också kallas angiogenes krävs för att en tumör ska kunna växa och sprida dottertumörer.

– Vi radade upp tio saker som påverkar tumörens blodkärlstillväxt och patologisk funktion. Själv fokuserade jag på fysiologiska fenomen som migration av endotelceller, syrebrist, inflammation och bristande lymfkärlsfunktion, säger Lasse Jensen.

Teamet identifierade mer än 100 växtbaserade substanser som visat effekt på de utvalda måltavlorna. Sedan utvärderades de med hänsyn till läkemedelspotential, låg toxicitet och interaktion med andra substanser. Resultaten har sedan jämförts med traditionell kemoterapi.

Hopp om växtbaserad terapi
– I dagens kemoterapi tvingas läkarna ofta ge maximal dos, nära gränsen för svåra biverkningar. Sannolikt behövs inte det med växtbaserade substanser, där marginalen mellan den effektiva dosen och den skadliga ofta är större, säger Lasse Jensen.

Han hoppas att lärdomarna från studien ska ge forskningen om växtbaserad terapi högre status och uppmuntra till nya projekt och kliniska prövningar. Själv skulle han vilja testa kombinationer av flera växtsubstanser och vanlig kemoterapi.

Exempel på växtbaserade kemikalier som studerats i projektet är resveratol i vindruvor, genistein i soja och curcumin i gurkmeja.

– Många av dem har testats för anti-cancereffekter, men nästan ingen forskning har gjorts på kombinationer av flera substanser, säger Keith I. Block, forskningsledare vid Block center for integrated cancer treatmenti Illinois, USA.

Mot bakgrund av den evidens som läggs fram i metastudien efterlyser han en omedelbar forskningssatsning på området. Många frågor är ännu obesvarade och det krävs omfattande djurförsök innan behandlingen kan prövas på människor.

Artikel
Broad targeting of angiogenesis for cancer prevention and therapy av Z. Wang, C. Dabrosin, X. Yin, M. M. Fuster, A. Arreola, W. K. Rathmell, D. Generali, G. P. Nagaraju, B. El-Rayes, D. Ribatti, Y. C. Chen, K. Honoki, H. Fujii, A. G. Georgakilas, S. Nowsheen, A. Amedei, E. Niccolai, A. Amin, S. S. Ashraf, B. Helferich, X. Yang, G. Guha, D. Bhakta, M. R. Ciriolo, K. Aquilano, S. Chen, D. Halicka, S. I. Mohammed, A. S. Azmi, A. Bilsland, W. N. Keith, L. D. Jensen. Seminars in Cancer Biology November 18, 2015, doi:10.1016/j.semcancer.2015.01.001

KONTAKT
Lasse Jensen 010-1033674, 070-9982096, lasse.jensen@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera