Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En grupp svenska forskare har studerat sambandet mellan tidig djurkontakt och senare astmasjukdom hos en miljon svenska barn. Frågan har tidigare undersökts men utan samstämmiga resultat. Den nya studien visar att barn som växer upp med hund har ungefär 15 procent lägre risk att drabbas av astma i skolåldern.

Forskarna använde information från nio olika nationella register, inklusive två hundägarregister som tidigare inte använts för medicinsk forskning. Resultaten publiceras idag i den vetenskapliga internationella tidskriften JAMA Pediatrics. Målet med studien var att undersöka om barn som haft kontakt med djur tidigt i livet fick mer eller mindre astma än andra barn.

– Tidigare studier har visat att barn som växer upp på lantgård har halverad risk för astma. Vi ville undersöka hur risken var hos barn som växer upp i familjer med hund. Våra resultat bekräftar de tidigare studierna gällande barn som växer upp på lantgård, och vi såg också att de barn som växer upp med hund i familjen hade ungefär 15 procent lägre risk för astma i skolåldern. Vi tog hänsyn till alla kända så kallade störfaktorer i våra analyser såsom astma hos föräldrarna, geografi och antal syskon, säger Tove Fall, docent i epidemiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet som lett studien tillsammans med forskare från Karolinska Institutet i Stockholm.

Sverige har en viktig roll i registerforskning eftersom man till skillnad från många andra länder använder unika personnummer för all offentlig förvaltning. Register över befolkningen och hälsoregister hos Socialstyrelsen håller bra hög kvalitet och hög täckningsgrad. Ägarregistrering av hundar hos Jordbruksverket är obligatoriskt sedan 2001, vilken vanligtvis sker när valparna undersöks och id-märks inför försäljning. Forskarna använde denna information från Jordbruksverkets och också Svenska Kennelklubbens register som länkades anonymt till befolknings- och hälsodata.

– Den här sortens studier kan visa på samband mellan omgivningsfaktorer och sjukdomar i stora befolkningsgrupper. De kan dock inte ge svar på om och hur djur faktiskt skyddar barn från astma. Vi vet att barn som har redan har allergi mot katt eller hund ska undvika dessa djur, men våra resultat ger en indikation på att barn som växer upp med hundar har en minskad risk för astma senare i livet. Tack vare studiedesignen som i princip innefattar hela den svenska barnbefolkningen under studieperioden så går resultaten att generalisera till andra europeiska länder med liknande kultur vad gäller hundägande och lantbruk, säger professor Catarina Almqvist Malmros vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, seniorförfattare till studien och barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.

Publikation: “Dog and farm animal exposure reduce risk of childhood asthma – a nationwide cohort study”. Tove Fall, Cecilia Lundholm, Anne K Örtqvist, Katja Fall, Fang Fang, Åke Hedhammar, Olle Kämpe, Erik Ingelsson, och Catarina Almqvist. JAMA Pediatrics. In press.

Finansiellt stöd till studien kom från Vetenskapsrådet, Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social And Medical Sciences (SIMSAM), Stockholms Läns Landsting (ALF-medel), Strategiska forskningsprogrammet i epidemiologi (SFO-epi) vid Karolinska Institutet, Hjärt-lungfonden, Bror Hjerpstedts stiftelse och Tore Nilssons stiftelse.

Kontaktinformation:

Tove Fall, forskarassistent, molekylär epidemiologi, institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, Mobil: 070-221 58 59, E-post: tove.fall@medsci.uu.se

Catarina Almqvist Malmros, professor i klinisk epidemiologi, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, Mobil: 070-116 08 52, E-post: catarina.almqvist@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera