Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 oktober 2015

God planering och flexibilitet förlänger livet

Att det kan vara viktigt att hålla tiden gäller även bland djuren i naturen. En god tidsplanering kan till och med vara livsavgörande, visar en studie på gäddor från Linnéuniversitetet. Gäddor har olika personlighet och de som planerar in sin ankomst till lekområdet rätt lever längst.

Forskarna från Linnéuniversitetet har nyligen publicerat sin studie som visar att punktlighet och en hög grad av flexibilitet förlänger livet på gäddor, i den Brittiska tidskriften Journal of Animal Ecology.

I Östersjön finns två typer av gäddor som använder olika lekstrategier. Vissa tillbringar hela sitt liv i havet. Andra uppvisar ett vandringsbeteende som påminner om laxens.

På våren simmar vandringsgäddor upp i åar och våtmarker för att leka. Ynglen tillbringar några veckor i sötvatten innan de flyttar ut i havet för att äta och växa sig stora. När gäddorna har blivit könsmogna återvänder de år efter år för att fortplanta sig i samma vattendrag där de föddes. Och tidpunkten när gäddorna anländer till lekområdet är betydelsefull.

En forskargrupp under ledning av professorerna Anders Forsman och Per Larsson vid Linnéuniversitetet har i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar märkt över 2000 lekvandrande gäddor och följt dem under en sexårsperiod för att studera hur ankomsttiden till lekområdet vid en bäckmynning i Kalmarsund påverkar fiskarnas överlevnad. Dr Petter Tibblin, studiens huvudförfattare, berättar om resultaten:

– Gäddorna tycks ha olika personligheter. En del individer anländer till området där leken sker relativt tidigt varje år medan andra konsekvent kommer fram i slutet av lekperioden. När vi studerar gäddornas överlevnad visar det sig att lagom är bäst. De gäddor som kommer fram i mitten av lekperioden lever längre än de som anländer i början eller i slutet.

Studien visar också att gäddor ändrar sin tidsplanering genom att finjustera sin ankomstid med stigande ålder och erfarenhet. Det resultatet kastar nytt ljus över frågan om förmågan till flexibilitet är fördelaktig för individen, något som har föreslagits men sällan undersökts. Professor Anders Forsman, en av medförfattarna till studien förklarar:

– Vi upptäckte att graden av flexibilitet i ankomsttid varierar mellan individer. Vissa gäddor är helt enkelt mer förändringsbenägna än andra. Vår studie visar dessutom att flexibilitet förlänger livet, gäddor som i högre grad justerar och anpassar sin ankomsttid mellan olika år lever längre än de som är mer rigida.

Forskningsresultaten tydliggör komplexiteten i djurs beteende i allmänhet och ökar kunskapen om migration och dess betydelse. Professor Per Larsson avslutar:

– Hur skillnader mellan individer och flexibilitet inom individer beträffande tidpunkten för fortplanting påverkar fiskarnas livslängd är viktig ny kunskap. Den här sortens lekbeteenden kanske också avgör hur väl olika fiskbestånd klarar av miljöförändringar, och det är något som borde beaktas inom fiskevård och förvaltning.

Petter Tibblin, Anders Forsman och Per Larsson ingår i Linnéuniversitetets spetsforskningsgrupp Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems, EEMiS.

Artikel
Tibblin, P., Forsman, A., Borger, T. and Larsson, P. 2015. Causes and consequences of repeatability, flexibility and individual fine-tuning of migratory timing in pike. Journal of Animal Ecology, DOI: 10.1111/1365-2656.12439

Kontaktinformation
Petter Tibblin, FD, 0480-44 67 45, 0705-52 99 37, petter.tibblin@LNU.se Anders Forsman, professor, 0480-44 61 73, 0706-27 27 38, Anders.Forsman@LNU.se Per Larsson, professor, 0480-44 73 11, 0706-22 37 79, Per.Larsson@LNU.se Jonas Tenje, pressansvarig, 070 308 40 75

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera