Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 oktober 2015

Dela på jobben kan vara ett sätt att minska arbetslösheten

Att avlasta personalen genom att anställa långtidsarbetslösa för enklare arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet gav positiva resultat. Det visar en en studie av ett projekt i Västra Götaland.

Kan stressen i arbetslivet dämpas och arbetslösheten minskas om vi delar på jobben? Genom att anställa långtidsarbetslösa för att utföra enklare arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet ville man i Västra Götaland stödja och avlasta den kvalificerade personalen och samtidigt vidga arbetsmarknaden för att fler skall få ett arbete.

I den nya boken ”Dela på jobben – en studie av ”kompletterande arbetsliv” som arbetsmarknadsmodell”, redogör Daniel Castillo, fil. dr i sociologi vid Södertörns högskola för sin studie av projektet. Den visar att projektet med att anställa långtidsarbetslösa för att utföra enklare arbetsuppgifter varit lyckat. Den tillförda arbetskraften var ett välkommet stöd på arbetsplatserna, en majoritet av de projektanställda har uttalat ett intresse av att fortsätta inom respektive verksamhet och flera har även för avsikt att söka sig till lämpliga utbildningar

– Vid intervjuer av samtliga inblandade så framkom det att både projektanställda och verksamhetscheferna var nöjda med projektet. De projektanställda har fått inblick i arbetslivet och mer arbetsrelaterade erfarenheter, samtidigt som de ordinarie anställda har kunnat få en välbehövd avlastning i det dagliga arbetet, säger Daniel Castillo.

Läs mer om studien Dela på jobben – en studie av ”kompletterande arbetsliv" som arbetsmarknadsmodell.

Kontaktinformation
Jenny Tirén Berg Telefon: 072-236 05 43 Epost: jenny.tiren.berg@sh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera