Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 juni 2015

Arbetets organisation påverkar hälsa och prestation

Att känna arbetsglädje på jobbet är långtifrån självklart. Arbetets organisering, men även det sociala klimatet på jobbet, påverkar både hälsa och produktivitet i arbetet, visar en avhandling från Linköpings universitet.

– Vi vet en hel del om vad som leder till ohälsa och sjukdom i arbetslivet. Men vi vet däremot inte mycket om vad som främjar hälsa och arbetsglädje, säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl.

I sin doktorsavhandling har hon därför undersökt hur olika sätt att organisera arbete påverkar upplevelser av ”flow” i arbetslivet. Med flow menas att man i sitt arbete känner hög grad av motivation, absorption, arbetslust och glädje.

Fyratusen anställda på tio olika arbetsplatser – däribland tillväxtindustri, vård, omsorg och myndigheter – har svarat på enkätfrågor om arbetsrelaterad flow, hur de upplever krav och kontroll i arbetet, liksom det sociala klimatet, och hur deras arbete är organiserat. Resultaten visar vikten av att medarbetare får vara med och bestämma om hur arbetsuppgifter ska utföras, att de får använda sina färdigheter och har möjlighet att lära sig nya. Det är viktigt för både hälsa och prestation.

Uppleva flow
– Människor kan uppleva flow när de får använda en hög grad av sina färdigheter i utmanande situationer. Det spelar ingen roll vilket yrke det handlar om. Men balansen måste finnas. Utmanande uppgifter där man inte har tillräckliga färdigheter kan ge stress och ångest. Och vice versa. Om man har färdigheterna men inte tillräckligt utmanande arbetsuppgifter kan det leda till tristess och minskat engagemang, säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl.

Avhandlingen lyfter även fram betydelsen av det sociala klimatet med exempelvis tillit i arbetsgruppen, goda möjligheter att samarbeta och högt i tak för att tänka nytt. Genom att organisera arbetet på ett sätt som möjliggör ett sådant klimat sprids idéer inom organisationen vilket i sin tur utvecklar verksamheten.

Anna-Carin Fagerlind Ståhl har även studerat hur så kallad lean production påverkar jobbet. Lean är ett allt vanligare sätt att organisera arbete på. Det handlar om att identifiera vad som är av värde i arbetsprocessen och vad som inte är det, och därför kan tas bort. Resultaten i avhandlingen visar att gemensamma analyser av arbetsprocessen kan leda till nytänkande framför allt bland anställda med ett lågt eget beslutsutrymme.

– Analyserna kan göra att man gemensamt tänker nytt och hittar nya arbetssätt i jobbet.

Lean kan begränsa
När beslutsutrymmet hos de anställda är högt, däremot, så är lean inte lika effektivt.

– Då kan det istället ses som något som begränsar, att man måste tänka fyrkantigt och göra på ett speciellt sätt, säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl.

Anna-Carin Fagerlind Ståhl disputerade vid Institutionen för medicin och hälsa den 4 maj.

Avhandlingen heter Live long and prosper: Health-promoting conditions at work.

Kontaktinformation
Anna-Carin Fagerlind, anna-carin.fagerlind.stahl@liu.se, tel: 013-284443

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera