Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2015

Bristande jämställdhet i möjlighet att lära sig föräldraroll

Svenska pappor får inte samma möjligheter som mammor att lära sig om vård och uppfostran av sina barn. Det visar en avhandling från institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

I sin avhandling finner Michael Wells att samtidigt som Sverige strävar efter jämställdhet mellan könen genom en medveten föräldraförsäkringspolitik begränsar barnhälsofältet pappors deltagande i sina barns vård och fostran genom att inte möta deras behov.

– Pappor som besöker samhällets befintliga arenor för föräldrar inom barnhälsofältet, från innan barnet är fött tills att det börjar skolan, ses vanligtvis som ett tillskott, medan mammor förväntas komma. Detta betyder att de olika instanserna ofta riktar sig till mammor mer än till pappor, både genom hur den fysiska miljön ser ut och genom hur personalen pratar med föräldrarna, säger Michael Wells.

Resultaten visar att när pappor känner sig förbisedda eller att deras frågor kring graviditet, barn och föräldraskap inte bemöts, så kan de uppleva att deras roll som förälder inte är så viktig, vilket kan påverka dem att vara mindre delaktiga i omvårdnaden av barnet”.

– Givetvis spelar andra faktorer också roll, t.ex. att det överlag på arbetsplatser är mer accepterat att kvinnor tar ut föräldraledighet och vabbar jämfört med män, eller att mammor ofta har större stödjande nätverk än pappor. Men mammorna får också mer stöd från barnhälsofältet och den information som ges riktar sig oftare till dem.

Resultaten från denna avhandling har stor betydelse för den svenska barnhälsovårdens och hela barnhälsofältets verksamhet.

– I jämförelse med andra länder är svenska pappor väldigt involverade i sina barns vård och fostran. Men om Sverige vill skapa ett mer jämställt samhälle behövs det förändringar i stödet till pappor samt att deras föräldraroll stärks, både inom barnhälsofältet, familjepolitiken, arbetsplatser samt i samhället generellt.

En viktig slutsats från avhandlingen är att pappor i Sverige behöver känna att deras föräldraroll är viktig och att informationen som erbjuds behöver vara anpassad även för pappors behov.

Disputationen ägde rum den 29 april. Läs avhandlingen på universitetsbibliotekets webb.

Kontaktinformation
Michael Wells, michael.wells@kbh.uu.se eller via handledaren Dr. Anna Sarkadi, 070-611 36 91.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera