Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 april 2015

Fågelforskning kan leda till bättre malariamedicin

Forskare vid Lunds universitet har undersökt hur fåglar gör för att försvara sig mot malaria. Den nya studien har tittat på vilka gener som är inblandade. På sikt kan sådan kunskap bidra med viktiga ledtrådar i utvecklingen av malariamediciner för människor.

Tvåhundra miljoner människor insjuknar i malaria varje år. Men även djur drabbas. Malariaparasiten är en uråldrig organism som infekterar allt från apor och gnagare till reptiler och fåglar. Liksom hos människan infekterar malariaparasiten sin djurvärd med hjälp av myggor.

– Fåglar är väldigt intressanta att studera ur malariasynpunkt. Hur evolutionen har format fåglarnas försvar mot malaria ger oss viktig kunskap som kan bidra till utvecklingen av mediciner till människor, säger Elin Videvall vid Lunds universitet, en av forskarna bakom den nya studien.

Det är mycket vanligt att fåglar får malaria. Även i Sverige finns det malariaparasiter som infekterar just fåglar. Många av fåglarna lever med malaria större delen av livet. Deras immunförsvar måste kunna hantera sjukdomen; annars kan de inte fortplanta sig och sprida sina gener vidare. En del fåglar blir mycket sjuka och dör av malaria, medan andra verkar helt resistenta.

– Den stora variationen i respons är av stort intresse för forskningen, vi vet ännu inte vad det beror på. Men med den här studien börjar vi få en bild av vad som faktiskt händer i fåglarna när de blir sjuka, säger Elin Videvall.

Forskarna har använt sig av en metod där man analyserar alla gener som är aktiva i fåglarnas kromosomer. På det viset kan man undersöka vilka gener som reagerar på malaria, och i vilken utsträckning. För några år sedan var detta överhuvudtaget inte möjligt, men den nya sekvenseringstekniken gör att forskarna nu kan se vad som händer med alla generna i fåglar efter att de har insjuknat.

– Det gör att vi får en övergripande helhetsbild över hur fåglarna reagerar på malaria, men det tillåter oss också att lokalisera okända gener som har viktiga roller i exempelvis immunförsvaret, säger Elin Videvall.

Flera hittills okända gener visar sig ha stor betydelse i fåglarnas respons på malaria. Nu hoppas forskarna att det kommer fler liknande studier i framtiden så att man kan jämföra malariaresponsen hos olika arter.

Den aktuella studien publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Molecular Biology and Evolution.

Kontaktinformation
Elin Videvall, doktorand. Biologiska institutionen, Lunds universitet. Tel 046-222 88 52 elin.videvall@biol.lu.se. Olof Hellgren, forskareBiologiska institutionen, Lunds universitet. Tel 046-222 17 83olof.hellgren@biol.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera