Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 februari 2015

Snabbare diagnos vid lungcancer målet med studie på Akademiska

Lungcancer är fortfarande en tumörform med hög dödlighet. Men de senaste 10-15 åren har framsteg gjorts med cellgiftsbehandlingar, mer skräddarsydd kirurgi och ett antal nya biologiska läkemedel som ökat överlevnaden. Att snabbt kunna identifiera vilka patienter som har störst nytta av de nya, målinriktade behandlingarna är målet med en studie på Akademiska som startar i vår.

– I nuläget måste vi utgå från ett vävnadsprov från själva tumören, vilket kräver besvärlig provtagning och ibland även operation. Ett syfte med studien är att via ett enkelt blodprov snabbare hitta mutationer i blodet och därmed kunna erbjuda de nya, effektivare läkemedlen, så kallade EGFR- och ALK-inhibitorer, till rätt patienter. Tidig upptäckt är viktigt både för att snabbt välja rätt åtgärd/behandling, men också för att undvika att tumören sprider sig, säger Elisabeth Ståhle, professor och överläkare i thoraxkirurgi, som leder studien.

Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige. Av cirka 3 700 personer som insjuknar varje år avlider 2 500 av sjukdomen. Endast 15 procent av patienterna som upptäcks tidigt, innan tumören spridit sig utanför lungan, kan erbjudas operation och chans till bot.

Bland de lungcancerpatienter som inte kan opereras är femårsöverlevnaden under fem procent, men på senare år har det utkristalliserats en grupp patienter med tumörer i avancerade skeden som svarar på de nya målinriktade läkemedlen och har bättre överlevnad än övriga.

– I dag får mellan fem och tio procent av lungcancerpatienterna någon form av nyare målinriktad biologisk behandling. Andelen skulle kunna öka med en enklare och snabbare identifiering av rätt patienter, framhåller Elisabeth Ståhle.  
FAKTA
Forskningsstudien sker i samarbete mellan forskare vid de thoraxkirurgiska och onkologiska klinikerna på Akademiska sjukhuset och SciLifeLab vid BMC, Uppsala universitet. Forskarna utgår  från redan insamlade vävnadsprover och blodprover från patienter som opererats för lungcancer vid thoraxkliniken på Akademiska. Förutom snabbare diagnos vill man också hitta sätt att effektivare diagnosticera resistensutveckling mot de nya biologiska läkemedlen. Ett annat mål är att identifiera andra liknande mekanismer som kan fungera som mål för andra mer målinriktade behandlingar vid lungcancer. I takt med en snabb molekylärbiologisk utveckling parallellt med en aktiv läkemedelsutveckling förväntas antalet målriktade terapier mångdubblas inom en snar framtid.

Kontaktinformation
Elisabeth Ståhle, professor och överläkare i thoraxkirurgi, e-post: elisabeth.stahle@akademiska.se, tfn 018-611 40 53 Elisabeth Tysk, presschef, tfn 070-622 24 21

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera