Artikel från Statens veterinärmedicinska anstalt

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2014

Fågelinfluensa bakom omfattande säldöd

Sedan mars i år har 440 döda sälar påträffats döda på Västkusten. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet (NRM), har nu analyserat 100 både friska och sjuka djur och hittat virus av fågelinfluensa i tio procent av dem.

Arbetet med att kartlägga och förstå säldöden fortsätter. I går skickade Havs- och vattenmyndigheten, som SVA samarbetar med, ut ett pressmeddelande om att man satsar mer medel på att få in fler sälprover.

– Det är fågelinfluensa som är den bakomliggande orsaken till den ökade säldöden. Viruset har cirkulerat under närmare fem månaders tid och att det är så många som drabbats visar att sälarna måste ha smittat varandra, säger forskare Siamak Zohari, SVA.

De först insjuknade sälarna smittades troligen genom direkt eller indirekt kontakt med infekterade vilda fåglar, eller deras avföring. Det skriver tidningen SVAvet nr 4/2014, som utges av SVA och skildrar aktuell verksamhet vid den veterinärmedicinska expertmyndigheten. Det aktuella numret utkommer denna vecka.

– Det är oroväckande när fågelinfluensavirus sprids och anpassar sig till däggdjur. Vi har inte tidigare sett denna typ av virus, H10, hos säl någonstans i världen. Med hjälp av molekylärbiologiska analyser visade vi att detta virus är genetiskt nära besläktad med influensavirus som cirkulerar bland vilda och tama fåglar i Europa, säger Siamak Zohari.

– Dessa virus är milda och orsakar en lokal infektion i fåglarnas tarm, som utsöndras med avföringen i vattnet där de lever. Virus kan vid gynnsamma förhållanden överleva lång tid i vatten, och kan även förekomma i mycket stora mängder.

Det aktuella viruset har beteckningen H10N7. Men även inom denna specifika grupp av virus finns många variationer, som kan ta sig olika uttryck. Det är ett kännetecken för influensa att ständigt mutera och förändras.

I Tyskland, Nederländerna och Danmark har sammanlagt fler döda sälar än på Västkusten påträffats i år. De döda sälarna som hittats i Sverige utgör dock endast en mindre andel av dem som dött då inventeringar av populationens storlek, som årligen utförs av NRM, antyder att nära 3 000 sälar saknas.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera