Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2014

HPV orsakar inte enbart livmoderhalscancer

Humant papillomvirus, HPV, som orsakar livmoderhalscancer har genom den allmänna vaccinationen av flickor mot viruset blivit ett relativt välkänt begrepp. Men HPV kan också orsaka andra former av cancer och Gabriella Lillsunde Larsson har i en doktorsavhandling undersökt vaginal och vulvacancer, som är orsakad av HPV.

Kunskaperna om de här cancerformerna är begränsade, mest beroende på att de är relativt ovanliga. I hela landet räknar man med att upptäcka ungefär 150 fall av vulvacancer och 40 fall av vaginalcancer om året. Gabriella Lillsunde Larsson har kunnat studera ett par hundra prover från åren mellan 1972 och 2008 där det även funnits klinisk uppföljning av patienterna.

– Det finns många studier gjorda på cervixcancer (livmoderhalscancer), säger hon. Vi har nu undersökt om det är samma mekanismer som orsakar cancer i vulva och vagina och det visar sig att förekomsten av olika HPV-typer liknar dem för cervix.

Skillnader
Men det finns också skillnader mellan vulva- och vaginal cancer. I 40 procent av vulvafallen är det ett HPV som startat cancern medan det gäller för 60-70 procent av vaginal cancer. De andra fallen har andra orsaker, det kan handla om genetiska förutsättningar eller bero på kronisk inflammation.

– De här cancerformerna fångas inte upp av den gynekologiska hälsokontrollsom alla kvinnor mellan 23 och 59 år erbjuds, säger Gabriella Lillsunde Larsson. Den vanliga behandlingen av vulvacancer är operation medan den vaginala cancern vanligen strålas. Fem års överlevnad från diagnos ligger på 50 procent, så även om de som upptäcks i tid kan botas , är det en allvarlig cancerform.

Vaccination
Den vanligaste formen av humant papillomvirus i vulva och vaginalcancer är det som kallas HPV-16, det vill säga en av de HPV-typer som man numera börjat vaccinera unga flickor mot. Det finns flera olika typer av HPV och i avhandlingen visas att för kvinnor med vaginalcancer kan HPV-typen vara avgörande för prognosen. Det kan därför vara av betydelse att se vilken typ patienten drabbats av. I avhandlingen, som heter Characterization of HPV-induced vaginal and vulvar carcinoma, utvärderas olika metoder för att hitta och bestämma typ av HPV.

– En utökad typning av HPV skulle vara en hjälp i diagnostiken och även för att följa upp effekterna av vaccination, säger Gabriella Lillsunde Larsson.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera