Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2014

Molekyler högintressanta för ny behandling av tunntarmscancer

Det vi i dagligt tal kallar tunntarmscancer är i själva verket tre undergrupper av hormonproducerande tumörer. Undergrupperna utvecklas olika snabbt och kräver därför olika behandling. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, som också identifierat en grupp molekyler som när de blockeras får odlade cancerceller att dö.

Den vanligaste formen av tunntarmscancer kallas neuroendokrin tumör, förkortat NET. Tunntarms-NET är också en av de allvarligaste cancerformerna, eftersom den oftast redan spridits i kroppen när symtomen visar sig och därför inte går att bota. Det finns därför ett stort behov av nya behandlingsformer för dessa patienter.

Doktoranden Ellinor Andersson har tillsammans med kollegor vid Sahlgrenska Cancer Center studerat tunntarms-NET på molekylär nivå, och med hjälp av avancerad teknik kartlagt förändringar i tumörcellernas samtliga gener.

Genom att analysera tumörcellernas kromosomer och genuttryck, det vill säga hur informationen som finns lagrad i cellens DNA överförs till cellens funktioner, har forskarna upptäckt att tunntarms-NET i själva verket kan delas in i tre olika undergrupper.

– Tumörerna skiljer sig åt både på molekylär nivå, och med avseende på hur aggressivt de utvecklas. Därmed finns det också olika möjligheter att behandla dem. Resultaten av våra genetiska analyser ger bättre möjligheter att i framtiden kunna förutsäga cancersjukdomens förlopp, säger Ellinor Andersson.

De genetiska analyserna har identifierat ett flertal molekyler som skulle kunna bli måltavlor för riktad cancerbehandling.

Särskilt intressant är en grupp av receptorer (molekyler som kan överföra signaler) som kallas tyrosinkinaser. Forskarnas studier på odlade cancerceller visar att om dessa receptorer blockeras så leder det till att tumörcellerna dör.

– Det är en lång process att gå från försök på odlade celler till färdiga läkemedel. Men vår förhoppning är att läkemedel som blockerar dessa receptorer ska kunna bli en framtida behandlingsmöjlighet för patienter med tunntarms-NET, säger Ellinor Andersson.

Avhandlingen Profiling of Small Intestine Neuroendocrine Tumors presenterades den 26 november.

FAKTA
• Cancerformen tunntarms-NET drabbar mellan 50 och 100 personer i Sverige varje år.
• Tumören är lika vanlig bland män och kvinnor.
• Man känner idag inte till några särskilda riskfaktorer för att utveckla tunntarms NET

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera