Artikel från Statens veterinärmedicinska anstalt

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 december 2014

Njursjuka laxfiskar i två fiskodlingar

Under våren och hösten har bakteriell njurinflammation upptäckts hos röding och regnbåge i två svenska fiskodlingar. Bakom analyserna står Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som skriver om utbrottet i det kommande numret av SVAvet nr 4/2014. Sjukdomen, som är anmälningspliktig, kan orsaka hög dödlighet hos framför allt lax och röding. Sanering är inledd, och fisken är fortfarande tjänlig som livsmedel.

Bakteriell njurinflammation, eller BKD, är en kronisk njursjukdom hos laxfisk. Eftersom Sverige har tilläggsgarantier från EU för att hålla inlandet fritt från den smittsamma sjukdomen måste smittade odlingar spärras och saneras.

– Den första smittade odlingen har två infekterade anläggningar i samma älv, medan den andra har fyra infekterade lägen i två olika älvsystem. Möjligheten att behålla garantierna kommer sannolikt att försvåras av att sjukdomen uppenbarligen finns återetablerad i flera vattensystem, och omfattningen ännu inte är helt klarlagd, säger Charlotte Axén, tf statsveterinär vid SVA.

– Det vore olyckligt om vi förlorar garantierna och därmed ska släppa kontrollen på sjukdomen eftersom vi har vilda lax- och rödingstammar som kan bli hårt drabbade. Även odlad fisk kan hotas även om inte stora utbrott sker, eftersom BKD ger upphov till minskad tillväxt och försämrad köttkvalitet.

Det finns också en risk för att andra smittämnen kan få fäste och orsaka stora produktionstapp på grund av att fisken har en kronisk sjukdom.

– Smittspårning kommer att göras i kontaktodlingar i vår när temperaturen är tillbaka på gynnsam nivå för sjukdomen. Då har en eventuell smitta fått chansen att uppföröka sig så mycket att vi minimerar risken att få falskt negativa provsvar, säger Charlotte Axén.

Sveriges EU-garantier ska omförhandlas vid årsskiftet 2015-2016.

FAKTA
Om detta och andra intressanta, populärvetenskapliga ämnen kan du läsa i tidningen SVAvet. Nr 4/2014 är tillgänglig från vecka 51. Prenumeration är kostnadsfri och kan göras via SVA:s webbplats.

Tidningen går även att ladda ned som pdf-fil.
Läs mer om bakteriell njurinflammation hos fisk

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera