Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 december 2014

Nytt samband mellan rökning, Y-kromosom och cancer

I en ny studie visas ett samband mellan rökning och förlust av Y-kromosomen i blodceller. Forskarna har tidigare sett att förlust av Y-kromosomen är kopplat till cancer. Eftersom det bara är män som har en Y-kromosom kan fynden förklara varför rökning är en större riskfaktor för cancer hos män.

I en ny studie visar forskare vid Uppsala universitet, tillsammans med internationella kollegor, ett samband mellan rökning och förlust av Y-kromosomen i blodceller. Resultaten publiceras i Science idag. Forskarna har tidigare visat att förlust av Y-kromosomen är kopplat till cancer. Eftersom det bara är män som har en Y-kromosom kan fynden förklara varför rökning är en större riskfaktor för cancer hos män och i förlängningen även varför män i genomsnitt lever kortare än kvinnor

Rökning innebär en ökad risk för många olika sjukdomar, inte bara lungcancer. Epidemiologiska undersökningar har visat att risken för rökare att drabbas av cancer utanför luftvägarna är högre för män än för kvinnor. I den aktuella studien upptäckte forskarna en koppling mellan rökning och genetiska skador hos män, som kan förklara denna könsskillnad.

– Vi har tidigare under 2014 påvisat ett samband mellan förlust av Y-kromosomen i blodceller och högre risk för cancer. Nu ville vi se om det fanns några livsstils- eller kliniska faktorer som kunde kopplas till förlust av Y-kromosomen. Av ett stort antal faktorer som vi undersökte, såsom ålder, blodtryck, diabetes, alkoholkonsumtion och rökning, såg vi att förlust av Y-kromosomen i en andel av cellerna i blodet var betydligt vanligare hos rökare än hos icke-rökare, säger Lars Forsberg, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet, som är huvudansvarig för studien.

Sambandet mellan rökning och förlust av Y-kromosomen var dos-beroende, det vill säga förlust av Y-kromosomen var vanligare hos storrökare än hos mer måttliga rökare. Sambandet gällde dessutom bara för personer som fortfarande rökte. Personer som tidigare rökt men slutat hade samma frekvens av förlust av Y-kromosomen som personer som aldrig rökt.

– Dessa resultat tyder på att rökning kan orsaka förlust av Y-kromosomen men att det kan vara en reversibel process. Vi såg att frekvensen av celler som förlorat Y-kromosomen inte skiljer sig mellan före detta rökare jämfört med män som aldrig rökt och denna upptäckt kan bli av stor betydelse för att kunna motivera rökare att sluta, säger Lars Forsberg.

På vilket sätt förlust av Y-kromosomen, orsakad av rökning, kan kopplas till uppkomsten av cancer är ännu inte helt klarlagd. En möjlighet är att immunceller i blodet som förlorat Y-kromosomen har en minskad förmåga att bekämpa cancerceller.

– Sammantaget har vi visat att det finns en koppling mellan en vanlig och undvikbar riskfaktor, rökning, och den vanligaste mutationen hos människor, förlust av Y-kromosomen. Detta fynd är en del av förklaringen till varför män generellt lever kortare än kvinnor och varför det är farligare för män att röka, säger Jan Dumanski, professor vid samma institution på Uppsala universitet, som haft en ledande roll i studien.

Studien är ett samarbete mellan forskare vid Uppsala universitet, Södertörns högskola, Karolinska Institutet, University of Oxford, Broad Institute of MIT och Harvard University, University of Liverpool, New York University och Handelshögskolan i Stockholm. Resultaten har publicerats on-line via Science Express.

Artikel:Smoking Is Associated with Mosaic Loss of Chromosome Y. Jan Dumanski et al., Science Dec 4 2014

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera