Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2014

Odlade insekter kan bli djurfoder – och mat

Sverige behöver bli mer självförsörjande på proteinrikt foder till lantbruksdjuren. En ny idé är att göra foder av insekter. På JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik i Uppsala planerar man att undersöka om det går att göra kycklingfoder från insekter som har odlats fram på restprodukter från skogen.

Idén innebär att man skulle odla träätande insekter som termiter på lignocellulosa, en restprodukt från skogsindustrin som även finns i halm.

– Det skulle vara ett sätt att producera proteinrikt foder på svenska råvaror utan att konkurrera om åkerarealen för produktion av livsmedel, säger Ola Palm, forskningschef på JTI, som ingår i SP-koncernen.

Svenska slaktkycklingsuppfödare och äggproducenter skulle därmed kunna ersätta det sojafoder som importeras med insektsprotein, och produkten skulle även kunna användas till djur som grisar och eventuellt mjölkkor. Soja har hög proteinhalt med en eftertraktad aminosyrasammansättning och ett lågt pris som det hittills har varit svårt att konkurrera med.

– Men det finns mycket som är negativt med importsoja. Odlingen i Sydamerika innebär bland annat skövling av regnskog och kraftig användning av kemiska bekämpningsmedel. Dessutom vet man inte hur prisutvecklingen på soja kommer att bli framöver. Ett foder producerat i Sverige ökar vår självförsörjning och säkrar tillgången på foder. Dessutom betyder det mer arbetstillfällen i Sverige, säger Lotten Wahlund på JTI.

Det främsta hindret för att i dag omsätta den här idén i praktiken, är att det finns ett förbud på EU-nivå om att utfodra lantbruksdjur med insekter.

– Fast insekter är ju en naturlig föda för kycklingar, höns, grisar och fiskar, säger Ola Palm, som tror att reglerna kommer att hinna ändras innan forskarna har prövat insektsodlingsidén.

FAKTA

JTI ingår i en grupp forskare från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sveriges lantbruksuniversitet och SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik som tillsammans med näringslivet har börjat undersöka nya användningsområden för lignocellulosa. SP:s dotterbolag SP Processum har forskat kring detta under flera år, och vann i oktober i år ett europeiskt innovationspris för en metod att producera svampprotein ur skogsråvara för användning i fiskfoder.

Under rubriken Wood2Food diskuterar forskargruppen också möjligheten att odla proteinrik svamp på lignocellulosa till djurfoder, och man prövar tanken att såväl svampen som insekterna skulle kunna användas direkt som människoföda. FN:s livsmedelsorgan FAO verkar för att västvärlden ska börja äta insekter utifrån ett globalt försörjningsperspektiv, och i en stor del av världens länder äter människor redan i dag insekter.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera