Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 november 2014

Enklare hitta okänd hjärtsjukdom med ultraljud

– Alla patienter har rätt att få en korrekt diagnos. Takotsubo eller ”broken heart syndrome” är en ganska okänd sjukdom och inte alldeles enkel att upptäcka. Min avhandling är en del i att förbättra diagnosmetoderna och även ett led i att göra sjukdomen mer känd. Det säger Micael Waldenborg, forskare vid Universitetssjukhuset i Örebro och Örebro universitet.

– Alla patienter har rätt att få en korrekt diagnos. Takotsubo eller ”broken heart syndrome” är en ganska okänd sjukdom och inte alldeles enkel att upptäcka. Min avhandling är en del i att förbättra diagnosmetoderna och även ett led i att göra sjukdomen mer känd. Det säger Micael Waldenborg, forskare vid Universitetssjukhuset i Örebro och Örebro universitet.I sin avhandling Echocardiographic measurements at Takotsubo cardiomyopathy – transient left ventricular dysfunction beskriver han olika metoder att med ultraljud diagnosticera det som kommit att kallas ”brustet hjärta syndrom”. Det är en sjukdom som framför allt drabbar äldre kvinnor efter klimakteriet. Ungefär två procent av dem som söker vård för misstänkt hjärtinfarkt visar sig ha takotsubo.

Symtomen liknar alltså de som uppträder vid hjärtinfarkt men i stället för att cirkulationen försämras av förträngningar i kranskärlen är sjukligheten lokaliserad till själva hjärtmuskeln.

Kan feltolkas
– En patient som insjuknat med symtom på hjärtinfarkt undersöks rutinmässigt med kranskärlsröntgen. Trots frånvaro av signifikanta förändringar i kranskärlen, kan det hända att det felaktigt tolkas som en infarkt, fastän det egentligen rör sig om takotsubo.

Micael Waldenborg visar i sin avhandling att man med förhållandevis enkla ultraljudsmetoder kan skilja dem som drabbats av takotsubo från dem med annan hjärtsjukdom. Men det kräver också samarbete och kunskap som berör flera kliniska områden.

Sjukdomen upptäcktes i Japan i början av 1990-talet och fick sitt namn av att hjärtat får en speciell form i akut skede, liknande en Japansk urna, avsedd att fånga bläckfiskar med. Den kallas takotsubo, har smal hals och bred botten och påminner om hur hjärtats spetsområde (apex) blir ballongformat.

Boklar orsak
Exakt vad som orsakar sjukdomen vet man inte, men höga halter av stresshormon, bland annat adrenalin är en gemensam nämnare. Eftersom kvinnor efter klimakteriet har en lägre produktion av östrogen, och därmed också sämre skydd mot höga halter av stresshormon, anses det vara en delförklaring till att det främst är kvinnor som drabbas.

Det är känt att kvinnor, som drabbas av hjärtinfarkt, ofta visar lindrigare eller mindre typiska symtom än män, vilket kan försvåra för vården att upptäcka dessa kvinnor. På liknande sätt kan det vara med takotsubo; om sjukdomen inte upptäcks, eller misstolkas för annan sjuklighet, kan det få konsekvenser för patienterna på längre sikt.

– Om sjukvården enklare kan identifiera och fånga in takotsubo-fall kan det också bidra till att vi får fler svar på vad som orsakar sjukdomen, vilka riskfaktorer det finns för den och hur den eventuellt kan förebyggas.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera