Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juni 2014

Torskfiske med grönlysande burar i sälrika vatten

I vissa områden längs Östersjöns kuster är gråsälsbeståndet så kraftigt att det är nästan omöjligt att använda traditionella redskap i småskaligt torskfiske. Nu hoppas SLU-forskare att torskburar med batteridrivna lampor inuti kan bli en lösning för drabbade fiskare. Problemet med burfiske har varit dålig effektivitet, men om burarna förses med gröna lampor kan fångsterna öka med 80 procent .

I vissa områden längs Östersjöns kuster är gråsälsbeståndet så kraftigt att det är nästintill omöjligt att använda traditionella redskap i småskaligt torskfiske. Därför utvecklar SLU alternativa sälsäkra redskap. Ett alternativ till garnfiske efter torsk är burfiske, och nu hoppas SLU-forskare att torskburar med gröna, batteridrivna lampor inuti kan bli en lösning för drabbade fiskare. Problemet med burfiske har varit dålig effektivitet, men ny forskning visar att torskfångsterna kan öka med 80 procent om burarna förses med gröna lampor.

I takt med att sälbestånden har återhämtat sig längs Östersjöns kuster har fisket drabbats av ökande problem med skadade redskap och minskade fångster. Särskilt hårt utsatt är det småskaliga skärgårdsfisket. Ett sätt att samsas med sälen om torsken som föda är att fånga torsk i bur, men burar är betydligt mindre effektiva än t.ex. trålar. Att öka torskburarnas fångstförmåga är därför en nödvändighet om de ska kunna bli ett rimligt alternativ till andra redskap. Nu visar forskare från SLU:s institution för akvatiska resurser att gröna, batteridrivna lampor som monteras inne i burarna kan öka fångsterna med ca 80 procent.

– Ljusfiske har använts i hundratals år, säger Andreas Bryhn vid SLU i Öregrund. Metoden fungerar olika bra för olika fiskarter, och vi vet inte riktigt varför fiskar kan lockas till ljus. Kanske blir fiskarna helt enkelt nyfikna, eller så kanske födan blir mer synlig framför ljuskällan.

Att torsken använder synen för att hitta föda och att den har ögon som är särskilt känsliga för blågrönt och gulgrönt ljus kände forskarna till när de konstruerade de nya lampförsedda torskburarna. I ett experiment i Hanöbukten utanför Blekinge fick erfarna yrkesfiskare gröna lampor monterade i hälften av sina burar. Burar med och utan lampor användes sedan växelvis, på samma plats och vid samma tidpunkt, för att ge jämförbara resultat.

Lamporna påverkade inte fångsten av småtorsk, under det lagliga minimimåttet på 38 centimeter. Däremot var fångsten av torsk över minimimåttet 80 procent större i burar med gröna lampor jämfört med burar utan lampor.

– Att använda gröna lampor i burar borde alltså kunna öka torskfångsten för fiskare i områden där det finns mycket säl, säger Sara Königson vid SLU i Lysekil. Vårt samarbete med fiskare för att ta fram effektivare torskburar har varit lyckosamt, och vi kommer nu att fortsätta i mer sälrika vatten än Hanöbukten.

Studien är den första i världen som visar att just torsk kan fångas med ljuskällor. Tidigare studier har visat att ljusfiske kan användas för att fånga andra arter, såsom sill, makrill och ansjovis. Artikeln som beskriver studien har publicerats av tidskriften Fisheries Research.

FAKTA
Bryhn, A. C., Königson, S. J., Lunneryd, S-G and Bergenius, M. A. J., 2014. Green lamps as visual stimuli affect the catch efficiency of floating cod (Gadus morhua) pots in the Baltic Sea. Fisheries Research, 157: 187–192. http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2014.04.012

Mer om skonsamma och sälsäkra fiskemetoder på institutionens hemsida. http://www.slu.se/sv/institutioner/akvatiska-resurser/forskning/skonsamma-fiskemetoder/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera