Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2014

Nya insikter kan ge uthålligare fiske

Forskning från Göteborgs Universitet i samarbete med SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik, pekar på nya metoder att mäta resursförbrukning och miljöpåverkan på svenskt fiske.

Ett sätt att mäta miljöpåverkan på fiske är att använda sig av livscykelanalys. Då kan man till exempel studera hur mycket bottenyta som påverkas, hur mycket av fångsten som kastas och hur mycket diesel som ett kilo fisk kräver.

– Med dessa beräkningar för olika typer av fiske, till exempel trål- eller burfångad havskräfta, kan vi skapa ett mer samordnat perspektiv för att kunna utforma och utvärdera vad som är en mer miljövänlig och långsiktigt hållbar matproduktion, säger Sara Hornborg, vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet och enheten för Miljö och uthållig produktion vid SIK, som skrivit en avhandling om svenska fisk- och skaldjursprodukter.

Fler mätpunkter behövs
Metoden livscykelanalys saknar fortfarande en del mätpunkter för miljöpåverkan som är unikt för fiske. Hur påverkas havets ekosystem av att en del av fångsten kastas tillbaka?

– Ett sätt att räkna på miljöpåverkan från kastad fångst är att räkna på hur mycket av algernas produktion som har gått åt för alla de arter som kastades tillbaka beroende på vilken plats i näringskedjan de har. Men tillgängliga metoder för detta kan vara svåra att tolka, säger Sara Hornborg.

Rödlistade fiskar under luppen
Vilka mått kan användas för att mäta hur fisket påverkar den biologiska mångfalden? Exempelvis trålning fångar ofta arter som är sällsynta och hotade. Med hjälp av Artdatabankens rödlista räknade Sara Hornborg hur mycket hotade fiskar som kastas tillbaka per kilo som tas i land med olika fiskemetoder.

– Det var ett större antal hotade fiskar som kastades per kilo landning i trålfisket efter havskräfta, betydligt mindre med selektiv trålning efter räka, säger Sara Hornborg.

Resultat från livcykelanalyserna visar att förvaltningen av fisket är viktig för att minimera resursanvändningen och miljöpåverkan från fisk- och skaldjursprodukter.

– Kriterierna för uthålligt fiske behövs breddas. Tyvärr ser beslutsfattarna inte sin roll i produktionen av fisk- och skaldjur från hav till bord, säger Sara. Om de använde sig mer av ett livscykelperspektiv, så skulle fisket kunna få en mycket bättre miljöprestanda.

Avhandlingens titel: Broadening the perspective on fisheries management: Life Cycle Assessement of seafood from capture fisheries

Länk till avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/34945?

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera