Artikel från Uppsala universitet
8 januari 2014

Första dinosaurierna i Saudiarabien identifierade

Det är mycket ovanligt att man hittar fossil från dinosaurier på den Arabiska halvön. En internationell forskargrupp ledd från Uppsala universitet har nu analyserat de första fynden av dinosauriefossil från Saudiarabien. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE.

Det som nu är en torr öken var en gång en strand med uppsköljda ben och tänder från urtida marina reptiler och dinosaurier.

En kota från svansen hos en jättelik Brontosaurus-liknande sauropod tillsammans med några tappade tänder från en köttätande theropod är de första fossilen från Saudiarabien som formellt blivit identifierade som dinosauriefossil. Fossilen hittades i den nordvästra delen av landet längs med Rödahavskusten.

Lämningarna hittades under utgrävningar utförda av en grupp forskare under beskydd av the Saudi Geological Survey i Jeddah. Fynden har nyligen beskrivits i en artikel i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE som författats av forskare från Sverige, Australien och Saudiarabien.

– Dinosauriefossil är extremt ovanliga på den Arabiska halvön. Bara en handfull mycket fragmenterade ben har dokumenterats så här långt, säger Benjamin Kear, forskare i paleobiologi vid Uppsala universitet och artikelns huvudförfattare.

– Den här upptäckten är viktig inte bara för att dessa lämningar faktiskt hittades men också för att vi kan identifiera dem. Dessa är de första taxonomiskt identifierbara dinosaurierna från den Arabiska halvön som har rapporterats, säger Benjamin Kear.

– Kvarlämningar från dinosaurier från den Arabiska halvön och området öster om Medelhavet är utomordentligt sällsynta på grund av att sedimentära bergarter som deponerats i floder och strömmar under dinosauriernas tid är ovanliga, särskilt i Saudiarabien, säger forskaren Tom Rich från Museum Victoria i Australien.

När dessa dinosaurier levde var den Arabiska halvön till största del under vatten och utgjorde den nordöstra kusten på den afrikanska kontinenten.

– Det första fossilet är det svåraste att hitta. Att veta att de finns i ett särskilt område och omständigheterna kring dem gör det mycket lättare att hitta fler fossil, säger Tom Rich. 

Tänderna och benen är uppskattningsvis 72 miljoner år gamla.

Utifrån fossilen kan två olika typer av dinosaurier beskrivas, en tvåbent köttätande abelisaurid avlägset släkt med Tyrannosaurus men bara sex meter lång, och en växtätande titanosaur som kan ha varit ända upp emot 20 meter lång.

Liknande dinosaurier har hittats i Nordafrika, på Madagaskar och så långt bort som Sydamerika.

FAKTA
Kear BP, Rich TH, Vickers-Rich P, Ali MA, Al-Mufarreh YA, et al. (2013) First Dinosaurs from Saudi Arabia. PLoS ONE 8(12): e84041. doi:10.1371/journal.pone.0084041

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera