Artikel från Göteborgs universitet
22 november 2013

Simma lugnt gäller inte i Arktis

Fisk som har förmåga att leva i flera havsmiljöer klarar bättre av klimatförändringen jämfört med de fiskar som bara rör sig en miljö. Det visar studier av forskare från Göteborgs universitet som publicerats i vetenskapliga tidskrifterna Polar Biology och Plos one.

I Arktis syns klimatförändringens konsekvenser mycket tydligare än i andra delar av världen. Vattentemperaturen i det arktiska havet har till exempel ökat flera grader under de senaste åren och därför har flera fiskarter redan ändrat sitt geografiska utbredningsområde.

Närbesläktade fiskar påverkas olika
Sommaren 2009 åkte 16 forskare från Göteborgs universitet på expedition till Grönland för att studera klimatförändringens inverkan på fiskarter i Arktis. Resultat visar på att de pågående klimatförändringarna påverkar närbesläktade fiskar olika.

– Klimatförändringen kommer troligtvis att få stor inverkan på den framtida artsammansättningen i den arktiska fiskfaunan, säger forskaren och biologen Albin Gräns vid Göteborgs universitet.

I forskningsstudierna ingick Arktisk grentaggig simpa som bara finns i Arktis, Arktisk simpa som även har en något mer sydlig utbredning, samt Rötsimpa som finns både i Arktis och längst Europas västkust och Nordamerikas östkust.

Vissa arter mindre konkurrenskraftiga
Forskarna mätte fiskarnas ämnesomsättning vid olika temperaturer. Ett av målen med försöken var att se om arktiska arter är sämre anpassade till höga temperaturer och därmed har svårare att konkurrera med andra simpor. Försöken utfördes under den historiskt varma arktiska sommaren 2009.

Resultaten visade att de två arterna med mer sydlig utbredning var bättre anpassade vid den aktuella sommartemperaturen än den mer nordligt förekommande Arktisk grentaggig simpa.

– Den senare hade minskad konkurrenskraft under den varma rekordsommaren 2009 och kan alltså redan vara negativt påverkad av de pågående klimatförändringarna.

Klimatförändringen rubbar balansen
Idag befarar många forskare att den ökande havstemperaturen kan slå hårt mot vissa arter.

– På sikt kan det leda till att vissa mer specialiserade arter kommer att minska i antal eller rent av helt slås ut. Det är en utveckling som på sikt skulle reducera den biologiska mångfalden i Arktis.

FAKTA
Länk till artiklar:
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0062859
http://link.springer.com/article/10.1007/s00300-013-1301-0

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera