Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 november 2013

Små fåglar använder ultraviolett ljus

Vissa fåglars ögon är anpassade till att se ultraviolett ljus. Forskning från Lunds universitet visar att små fåglars ögonlinser släpper igenom UV-ljus medan större fåglar har ögonlinser som istället blockerar ljuset.

Det är sedan tidigare känt att fåglar kan se ultraviolett ljus. De anses använda UV-seendet till flera viktiga beteenden, som exempelvis att hitta mat eller en lämplig partner att para sig med. Men inte alla fåglar är lika. Nu har forskare vid Lunds universitet undersökt hur mycket ultraviolett ljus som ögonen hos olika fågelarter släpper igenom till näthinnan. Resultaten visar att små ögon hos små fåglar släpper igenom mycket UV-ljus, stora ögon hos större fåglar släpper igenom endast lite UV-ljus. Alltså kan bara små fåglar, som till exempel sångfåglar, bli UV-specialister.

– Tvärtemot vad man trott innan så är inte alla fågelarter så intresserade av att se UV-ljus. Rovfåglar och tornsvalor stoppar mycket av UV-ljuset i linserna, ungefär som hos människor, säger Olle Lind, forskare vid biologiska institutionen, Lunds universitet.

För att kunna utnyttja UV-ljus krävs två saker, dels att näthinnan i ögat reagerar på denna typ av ljus, dels att linsen i ögat släpper igenom UV-ljuset så att det kan träffa själva näthinnan. Några av de större fågelarterna i den aktuella forskningsstudien, exempelvis rovfåglar och tornsvala, verkar ha pigmenterade linser för att aktivt stänga ute UV-ljuset.

– Det här kan vara ett sätt att skydda ögonen när man jagar flygande i öppna och väldigt ljusa miljöer, säger Olle Lind.

Olle Lind och hans kollegor är bland annat intresserade av att studera ögonens uppbyggnad för att bättre förstå vilka ämnen fåglarna har i sina linser och hur dessa påverkar UV-transparensen. Förutom att detta är viktigt för en fysiologisk förståelse av fåglarnas ögon är det möjligt att undersökningarna på sikt skulle kunna få viktiga praktiska tillämpningar. Av någon anledning klarar sig fåglar väl undan såväl skador på näthinnan som gråstarr, två UV-relaterade åkommor som brukar drabba människor som utsätts för mycket UV-ljus.

Hittills har forskningen kring fåglar och UV-ljus främst fokuserat på fåglarnas näthinna, men få har studerat hur genomsläppliga fåglarnas ögonlinser är. Genom att ta reda på hur mycket UV-ljus som når näthinnan hos olika arter kan man säkrare uttala sig om det faktiska UV-seendet hos fåglarna och därmed lättare reda ut vad denna synförmåga spelar för roll för fåglarnas ekologi och evolution, menar Olle Lind.

– Vi tror dessutom att det finns liknande samband även hos andra djurgrupper, som exempelvis däggdjur. Större klövdjur har betydligt sämre förutsättningar att utnyttja UV-ljus jämfört med små gnagare, säger Olle Lind.

Studien publiceras den 20 november i Proceedings of the Royal Society B.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera