Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 november 2013

Ny upptäckt om immunförsvarets tidiga utveckling

Immunförsvaret är ett komplext system och flera genetiska sjukdomar beror på defekter i de cellerna som är början till vårt immunförsvar. I en ny studie presenterar forskare unika fynd kring dessa cellers bildande. De nya rönen om hur och när immunförsvaret bildas ger bättre förutsättningar för att förstå olika immunsjukdomar hos barn.

Vi vet att de första blodstamcellerna bildas i aortaregionen och vandrar sedan vidare till levern som är kroppens stora blodbildande organ under fostertiden. I levern ger blodstamcellerna upphov till de mer mogna blodcellerna som bildar vårt blodsystem. Då bildas också bland annat T- och B-celler som utgör grunden i vårt avancerade immunförsvar. Från det att vi föds sker denna process i benmärgen och levern upphör med att bilda blodceller.

Forskare har länge varit av uppfattningen att de första cellerna som ger upphov till vårt immunförsvar, de så kallade immunkompetenta cellerna, bildas från just blodstamceller i levern under fosterutvecklingen. Blodstamceller kan man hitta i levern från dag 11-12 i ett musfoster, vilket motsvara ungefär 6-7 veckors graviditet hos människor.

I den aktuella studien som gjorts på möss, visar forskare från Lunds universitet och Oxford University, att dessa celler med koppling till vårt immunförsvar bildas redan innan dess, i embryots gulesäck, dvs före det att de första blodstamcellerna bildas. I det mänskliga embryot är gulesäcken en av de tre fostersäckarna och uppkommer i runt femte graviditetsveckan.

– Frågan vi ställt oss är om immunförsvaret bildas på en annan väg hos fostret än hos en vuxen och hur tidigt i fostrets utveckling man kan hitta de celler som bildar vårt framtida immunförsvar?  Kunskap om detta är viktig eftersom det hjälper oss att förstå när och hur vårt immunförsvar börjar bildas och vad som skulle kunna gå fel i den processen, berättar Charlotta Böiers, forskare vid Lunds universitet och en av författarna till studien.

– Om vi kan förstå mer om hur och när vårt immunförsvar bildas har vi också större möjligheter att se var det går fel och kan därmed bättre förstå olika immunsjukdomar hos barn, säger  Charlotta Böiers

Barnleukemi är ett exempel på hur viktigt det är att förstå hur immunförsvaret bildas. Den första mutationen i steget mot barnleukemi har visat sig ske redan under fosterlivet.

-I vilken eller vilka celler detta första steg sker är ännu okänt och det är därför viktigt för oss att undersöka vidare, hur immunförsvaret uppstår hos människor. Målet är nu att upprepa resultaten i kliniska studier, säger Charlotta Böiers.

Om det i framtiden går att bevisa att det är i denna mycket tidiga utvecklingsfas som cellerna mutateras, kan det vara en del av förklaringen till hur barnleukemi uppstår.

– Dessa första celler verkar försvinna i fostrets senare utvecklingsfaser vilket kanske inte sker vid en mutation. Kanske är det så att de defekta cellerna lever istället kvar och fler mutationer sker som i sin tur kan leda till att ett barn insjuknar i cancer.

Artikeln, Lymphomyeloid Contribution of an Immune-Restricted Progenitor Emerging Prior to Definitive Hematopoietic Stem Cells publiceras i tidsskriften Cell Stem Cell och studien är ett samarbete mellan Oxford University och Lunds Universitet. Seniorförfattare till artikeln är professor Sten-Eirik Jacobsen från Oxford University och förstaförfattare är postdoc Charlotta Böiers från Lunds universitet.

Länk till artikel:
http://www.cell.com/cell-stem-cell/abstract/S1934-5909%2813%2900375-5?elq=03870e900dc042b69f8d48c2b4e587d1&elqCampaignId=3

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera