Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2013

Svartmunnad smörbult sprider sig i Sverige

I år har den svartmunnade smörbulten (Neogobius melanostomus), en invasiv fiskart, påträffats vid Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) provfisken på tre nya platser längs den svenska ostkusten; i Torhamn i Blekinge, i Bråviken och denna vecka utanför Muskö i Nynäshamn. Fiskarten lever ursprungligen i Kaspiska havet och Svarta havet men har via fartygstrafik spritt sig till Östersjön.

Via fartygstrafik har Svartmunnad smörbult spritt sig till Östersjön. Här upptäcktes den först i polska Gdanskbukten 1990 och nu dominerar den det kustnära fisksamhället i området och är även vanlig längs flera kuststräckor i Baltikum.

I Sverige gjordes det första fyndet av arten i Karlskrona 2008. Ett provfiske av SLU:s Kustlaboratorium året därefter visade att arten var väl etablerad i området. Ett enstaka fynd finns rapporterat i Karlshamn samma år och 2010 rapporterades den av sportfiskare i både Göteborgs hamn och Visby hamn. År 2011 kom första rapporten från Klintehamn, Gotland, och i år upptäcktes den alltså på tre nya platser i Sverige.

Den svartmunnade smörbulten har flera av de karaktärer som gynnar en invasiv art. Den är tålig för varierande miljöförhållanden och klarar både temperaturer från -1 °C till + 30 °C och den kan fortplanta sig i både söt- och saltvatten. Den blir könsmogen tidigt och kan under gynnsamma förhållanden leka upp till sex gånger under en säsong och dessutom vaktar hanen boet, vilket ökar överlevnaden av rom och yngel. Vidare är arten revirhävdande och aggressiv och större än de inhemska smörbultarna vilket gör den till en framgångsrik konkurrent.

En risk med den svartmunnade smörbulten är att den kan konkurrera med andra bottenlevande arter som tånglake och svart smörbult om boplatser, och med andra arter som skrubbskädda om föda. Den svartmunnade smörbulten lever som vuxen i Östersjön främst på musslor. Skulle den svartmunnade smörbulten ersätta fiskar, t ex sill och skarpsill som dominerande föda för rovfiskar som torsk kan detta i sin tur generera en förändring i näringsväven. Vilka eventuella effekter detta får på ekosystemet är okänt.

Den svartmunnade smörbulten kan också vara en resurs. I Gdanskbukten utgör svartmunnad smörbult numera den dominerande födan för skarv men också för rovfiskar som torsk och abborre. I sitt ursprungsområde är arten ett viktigt bytesdjur för många kommersiellt fiskade arter men den är också själv sedan länge en vanligt förekommande matfisk.

De flesta fynden av svartmunnad smörbult i Sverige har gjorts av privatpersoner. Genom att rapportera in fynd till Institutionen för akvatiska resursers kustlaboratorium kan man bidra till att öka kunskapen om främmande arter. Just nu genomför Kustlaboratoriet en enkätundersökning där alla som på olika sätt vistas i, på eller vid den svenska kusten, är välkomna att delta.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera