Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 september 2013

Forskning om demokratiers nytta

Professor Bo Rothstein har beviljats ett av Europeiska forskningsrådets mest prestigefulla anslag på 2,5 miljoner euro över fem år, motsvarande 22 miljoner kronor. Detta för att jämföra hur demokratier är olika bra på att göra tillvaron bättre för vanliga människor.

– Det här anslaget anses i forskarvärlden vara ett av de mest prestigefulla, säger Ludde Edgren, chef för Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs universitet.

Europeiska forskningsrådet ger olika slags anslag. Rådets “advanced grants” går till världsledande forskare, för forskningsprojekt som bryter ny mark och kan betraktas som högriskprojekt. Projektet Bo Rothstein fått pengar för går ut på att jämföra olika demokratier och ta reda på varför de är olika bra på att leverera resultat inom områden som god folkhälsa, låg korruption, bra utbildning, frånvaro av våldsamma konflikter, bra ordning på statsfinanserna.

– Speciellt ska vi titta på vilken roll utformningen av myndigheter och institutioner har för det som kallas god samhällsstyrning, säger Bo Rothstein.

En annan viktig aspekt i studien kommer att vara jämställdhet mellan könen.

– Jämställdhet är viktigt att ha med som en variabel. Dels för att forskning visar att mänskligt välbefinnande generellt är högre i länder med hög grad av jämställdhet mellan könen än i länder med låg grad av jämställdhet, dels för att jämställdhet påverkar graden av korruption i samhälle. Ju mer jämställt desto mindre korruption, säger Bo Rothstein.

Europeiska forskningsrådets “advanced grants” ges till forskare inom alla ämnen. Flera anslag har tidigare gått till svenska forskare, men sällan inom humaniora och samhällsvetenskap.

– Tidigare har bara fyra svenska forskare inom dessa ämnen lyckats få anslaget, varav en här vid Göteborgs universitet. I år är anslaget till Bo Rothstein det enda inom humaniora och samhällsvetenskap som går till Sverige. Han blir också den första statsvetaren i Norden som fått priset, säger Ludde Edgren.

FAKTA
Om ERC Advanced Grants: ERC Advanced Grants är ett bidrag som går till väletablerade och världsledande forskare för att stödja “excellent and innovative research”. Bidragen ligger på mellan 2,5 miljoner och i särskilda fall upp till 3,5 miljoner euro under en period på upp till fem år. Mer om ERC Advanced Grants: http://erc.europa.eu/advanced-grants

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera