Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 juli 2013

Index för demokrati ger olika resultat

I en nyligen publicerad studie visar John Högström doktor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet att det har stor betydelse vilket demokratiindex som används när man studerar demokrati i världens länder. Det finns stora skillnader i hur olika index graderar länders demokratinivå.

– Det är oroväckande att undersökningsresultaten om demokrati varierar i så stor omfattning beroende på vilket demokratiindex som används. Det är också bekymmersamt att de två undersökta indexen visar så stora skillnader på att gradera demokratinivå i många av världens länder, säger John Högström.

I studien, där 158 länder ingår, jämförs två av de mest använda demokratiindexen i världen, Freedom House och Polity IV. Den visar att undersökningsresultaten varierar kraftigt beroende på vilket demokratiindex som forskare och andra använder när variationen i demokratinivå bland världens länder undersöks.

Studien visar också att de två indexen visar stora skillnader i deras gradering av demokratinivå i ett stort antal länder. I studien identifieras de länder där de två indexen skiljer sig mest åt när det gäller demokratinivå. Det är i länder som Kongo Kinshasa, Nicaragua, Ryssland och Armenien där de båda indexen skiljer sig mest åt med avseende på ländernas demokratinivå.

I de flesta fall är det Polity IV som graderar länders demokratinivå högre än Freedom House, men det finns även länder som Freedom House graderar som mer demokratiska, exempelvis Kuwait, Qatar och Marocko.

– Freedom House använder en mer maximalistisk bestämning på demokrati medan Polity IV använder en mer minimalistisk bestämning på demokrati så det kan vara förståligt att indexen uppvisar vissa skillnader i deras gradering av demokrati, men att skillnaderna skulle vara så stora som studien visar var oväntat säger Högström.

Studien har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Government and Opposition.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera