Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 juni 2013

Genetiska varianter varnar för biverkning av cancerläkemedel

Många som behandlas med cancerläkemedlet paklitaxel drabbas av biverkningar, men de slår olika hårt på olika patienter. Svenska och spanska forskare har nu funnit genetiska variationer med koppling till biverkningarna, vilket öppnar för en individanpassad behandling inom en snar framtid.

Studien vars svenska del har letts av Henrik Gréen, läkemedelsforskare vid Linköpings universitet och Elisabeth Åvall-Lundqvist, onkolog vid Karolinska Institutet, är inriktad på neuropati. Det är en åkomma som börjar med känselbortfall i fingrarna och i värsta fall gör patienten rullstolsburen.

Forskarteamet har analyserat DNA-prover från tidigare studier av 144 kvinnor av europeisk härkomst som alla led av äggstockscancer och hade fått identisk behandling med paklitaxel, men hade olika svåra biverkningar. Sammanlagt bestämdes 660 000 genetiska varianter hos varje patient. Resultaten publiceras nu i tidskriften Journal of Medical Genetics.

– I detta material har vi hittat ett antal genetiska varianter som är associerade med neuropati. Många är lokaliserade till generna i den så kallade EPHA-familjen, som är involverad i styrningen av nervcellernas tillväxt och reparation av nervskador. Patienter som har någon av dessa varianter löper större risk att få svåra biverkningar, säger Henrik Gréen.

Resultaten är konfirmerade genom statistisk jämförelse med en annan studie. När alla fakta är på bordet räknar han med att forskningen bör kunna få snabbt genomslag kliniskt eftersom det handlar om cytostatika som redan är i bruk.

På kliniken kommer då patienten att kunna lämna ett blodprov, helst innan behandlingen påbörjats. Provet analyseras för att bestämma relevanta genetiska variationer. Om detta visar att risken är stor för biverkningar kan läkaren välja en annan typ av cytostatika eller en mildare dosering och noga övervaka utvecklingen.

– Vi värderar våra fynd väldigt högt. Vi är den andra forskargrupp i världen som har kunnat visa dessa kopplingar mellan specifika gener och hög risk för neuropati, säger Henrik Gréen.
Gruppens resultat är ett nytt steg inom så kallad personaliserad medicin, ett område som på senare år växt fram inom bland annat cancerforskningen och psykiatrin.

Artikel: Genome-wide association study identifies ephrin type A receptors implicated in paclitaxel induced peripheral sensory neuropathy av L J Leandro-Garcia, L Inglada-Pérez, G Pita, E Hjerpe, S Leskelä, C Jara, X Mielgo, A Gonzáles-Neira, M Robledo, E Åvall-Lundqvist, H Gréen, C Rodríguez-Antona. Journal of Medical Genetics online first 17 juni 2013.
Kontakt:

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera