Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 juni 2013

Långvariga smärtor efter strålbehandling av gynekologisk cancer

Kvinnor som strålbehandlas efter gynekologisk cancer får ofta ihållande smärtor i bäckenet som påverkar hela livssituationen. En minskad stråldos skulle kunna mildra besvären – utan att behandlingens effekter äventyrades.

Strålbehandling räddar många liv hos kvinnor som drabbas av gynekologisk cancer. Men stråldosen ger också långvariga besvär som ganska kraftigt påverkar livskvaliteten.

Doktoranden Ann-Charlotte Waldenström Lundin har i sin avhandling studerat 650 kvinnor som mellan två och femton år tidigare genomgått strålbehandling för gynekologisk cancer. Gruppen har sedan jämförts med 344 friska kvinnor.

I studien fick kvinnorna besvara 351 frågor om bland annat smärtor i bäckenbenen, tarmbesvär, avföringsläckage och sexuell funktion, samt om eventuella psykiska besvär och upplevd livskvalitet.

Genom att matcha kvinnornas rapporterade symtom mot information om strålbehandlingen ur patientjournalerna kan Ann-Charlotte Waldenström Lundin visa att stråldosen har en direkt koppling till långvariga besvär.

Vid långvarig smärta från bäckenbenen fann man att 11 procent av kvinnorna som genomgått strålbehandling rapporterade smärta från blygdbenet jämfört med endast 4 procent av kontrollerna. Bland kvinnor som fått botande strålbehandling var smärta från blygdbenet sex gånger vanligare än bland kvinnorna i kontrollgruppen – för de kvinnor som erhållit strålbehandling i kombination med kirurgi var smärta tre gånger vanligare.

– För många kvinnor påverkar smärtan det dagliga livet. Till exempel är det tio gånger vanligare att strålbehandlade kvinnor upplever smärta från blygdbenet när de går kortare sträckor, säger Ann-Charlotte Waldenström Lundin, säger Ann-Charlotte Waldenström Lundin.

Studien visar att mängden strålning, mätt som medeldos till respektive skelettstruktur, var kopplad till smärta från blygdbenet och höfterna.

Avhandlingens slutsats är att en sänkning av medeldosen till blygdbenet och höfterna skulle kunna begränsa förekomsten av långvarig smärta hos kvinnor som strålbehandlats för en gynekologisk cancer, utan att äventyra behandlingens effekt.  

Avhandlingen Towards eliminating pelvic bone pain after radiation therapy among long-term gynecological cancer survivors försvaras vid en disputation den 12 juni.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera