Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2013

Otydliga lagar om skadlig stress i arbetslivet

Alla arbetsgivare i Sverige är enligt lag skyldiga att förebygga stressrelaterad ohälsa. Trots det har inte en enda arbetsgivare dömts för denna typ av arbetsmiljöbrott. Ett skäl är att reglerna är så otydliga att arbetsgivare har svårt att veta vad som krävs av dem.

– Arbetsmiljölagstiftningen är föråldrad. Dagens regler är i hög grad samma som i 1889 års yrkesfareslag och har svårt att förebygga det moderna arbetslivets hälsoproblem, säger Peter Andersson, forskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

I sin avhandling i juridik har Peter Andersson studerat arbetsgivares ansvar för att förebygga stressrelaterad ohälsa. Studien innehåller en genomgång av bakgrunden till arbetsmiljölagarna och de principer som genomsyrar dessa och hur de påverkar arbetsgivares ansvar att förebygga stress. I särskilt fokus är vad bestämmelserna om god psykosocial arbetsmiljö och krav på preventivt arbete för att förebygga stress innebär i praktiken.

Peter Andersson har även granskat vilka möjligheter bestämmelserna om samverkan mellan anställda och arbetsgivare, tillsyn och straffansvar ger när det gäller samhällets och anställdas möjligheter att ställa krav på arbetsgivaren. Trots att stressrelaterad ohälsa är en av det moderna arbetslivets stora arbetsmiljöfrågor visar studien att regelverket kring psykosocial arbetsmiljö är så otydligt att arbetsgivare i praktiken har svårt att skaffa sig en bild av vilket ansvar lagstiftningen lägger på dem. Ett exempel är att det inom de flesta andra områden inom arbetsmiljölagstiftningen finns bindande föreskrifter med tydliga sanktioner för den som bryter dem, något som helt saknas när det gäller förebyggande av stress.

– Det finns över hundra specifika föreskrifter från Arbetsmiljöverket som rör den fysiska arbetsmiljön, bland annat fem om tryckkärl. Men fortfarande saknas det föreskrifter för förebyggande av stress. Det är hög tid att införa bindande regler på det psykosociala området, säger Peter Andersson.

Att inte en enda arbetsgivare hittills har åtalats eller dömts för arbetsmiljöbrott för ohälsa orsakat av stressiga arbetsplatser är enligt Peter Andersson en spegling av att lagstiftningen är bristfällig:
– Mot bakgrund av att det är så vanligt med stressrelaterad ohälsa är det anmärkningsvärt att ingen arbetsgivare ännu hållits straffrättsligt ansvarig. Det speglar reglernas otydliga karaktär.

FAKTA
Avhandlingens titel är: Vidta alla åtgärder som behövs — en rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö. Avhandlingen presenterades den 5 juni 2013 vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Avhandlingens abstract (sammanfattning på engelska) finns att ladda ner här: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/32731

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera