Artikel från Lunds universitet
30 maj 2013

Åtgärder för hållbart fiske kan öka lönsamheten

Både lönsamheten och den ekologiska situationen för Öresunds torskbestånd kan förbättras om man halverar fisketrycket och ökar maskstorleken på de garn som används i fisket. Det visar en ny forskningsrapport från Lunds universitet.

En forskargrupp från Lunds universitet och Agrifood Economics Centre studerar i projektet SoundFish positiva exempel på hållbart fiske i Öresund. I sin rapport har forskarna beräknat hur både lönsamheten och den ekologiska statusen på Öresunds torskbestånd kan förbättras genom att man halverar fisketrycket och ökar maskstorleken på de garn som används i fisket.

– Att fiska mindre och låta fisken leva längre i havet vinner alla på i längden, säger Anders Persson, forskare på biologiska institutionen vid Lunds universitet.

Om man följer forskarnas rekommendation skulle storleken på Öresundstorsken i genomsnitt öka, vilket också skulle vara välkommet för det omfattande sportfiske som bedrivs i området. Forskarna poängterar att Öresund redan nu har ett föredömligt välmående torskbestånd jämfört med omgivande områden, men att situationen med relativt små medel skulle vara mycket bättre. Beräkningarna i rapporten visar att lönsamheten i fisket är dålig idag, men att den skulle kunna förbättras avsevärt om man justerade fisketrycket och förändrade fiskemetoden så att man får fler och större torskar i havet.

– Det är naturligt att begränsning av fiskemöjligheterna inte alltid upplevs positivt, men yrkesfiskarna vet att om man ska uppnå lönsamhet i det småskaliga kustnära fisket krävs att varje fiskeföretag kan bärga en fångst med högre värde för en lägre kostnad än vad som sker idag, säger Anders Persson.

Han konstaterar att det svenska småskaliga fisket just nu genomgår ett stålbad och att det krävs snabba åtgärder om inte fiskesektorn helt ska försvinna, vilket indirekt drabbar verksamheten i många mindre hamnar, inte minst i Skåne.

Forskarna i SoundFish hoppas att deras rapport kan vägleda beslutsfattare och medföra att fiskresursen i framtiden nyttjas på ett både ekonomiskt och biologiskt hållbart sätt, samtidigt som möjligheterna för turistbaserade sportfiskeföretag ökar.

– EU är mycket tydliga med att man vill satsa på det småskaliga fisket, men man är samtidigt otydliga med att i handling visa hur detta ska gå till, säger Anders Persson.

Avhandlingen: Towards sustainable fisheries of the Öresund cod (Gadus morhua) through sub-stock-specific assessment and management recommendations.
DOI:10.1093/icesjms/fst042.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera