Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 maj 2013

Unikt vrak från 1400-talet berättar hur Columbus skepp såg ut

Sportdykare hittade på 1970-talet ett vrak i Blekinge skärgård som man kände till var från 1400-talet. Först nu när marinarkeologerna från Södertörns högskola undersökt det förstår man vidden av upptäckten. Att det är så mycket kvar av skeppet gör att det kan rekonstrueras, det enda i världen av den första generationens ”moderna” krigsfartyg. Ett skepp av samma typ som Columbus skepp Santa Maria.

Sportdykare hittade redan på 1970-talet ett vrak i Blekinge skärgård. Man har känt till att fartyget var från 1400-talet, men det är först nu när marinarkeologerna från Södertörns högskola gjort undersökningar som man förstår vidden av upptäckten. Att det är så mycket kvar av skeppet gör att det kommer att kunna rekonstrueras, som det enda i världen av den första generationens specialbyggda ”moderna” krigsfartygen. Ett skepp av samma typ och lika gammalt som Columbus skepp Santa Maria.

Genom historikern Ingvar Sjöbloms studier av danska dokument har misstankar länge funnits, att det skepp som sportdykare hittade på 1970-talet skulle kunna vara 1400-talsskeppet Gribshunden. Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola, berättar att han och hans kollegor efter dykningar i veckan numera inte tvekar att så är fallet. Vid dykningarna insåg de även hur sensationell upptäckten är.

Den danska kungens krigsfartyg Gribshunden, som förliste år 1495 utanför Ronneby i Blekinge, är helt unikt i världen. Det är det enda exemplet av den första generationens krigsfartyg som fanns i Östersjön. Det visar hur de första moderna krigsfartygen såg ut.

– Den här typen av kravellbyggda fartyg från slutet från medeltiden finns inte tidigare, berättar Johan Rönnby. Det här är en upptäckt marinarkeologer runt om i världen drömt om. Man kan säga att det är anfadern till de stora örlogsskeppen.

Skeppet är stort, kanske över 30 meter långt, vilket var mycket under senmedeltid. Det är kravellbyggt, det vill säga byggt med borden liggande tätt på höjden.

Vid dykningarna, som gjordes av Johan Rönnby och Niklas Eriksson från marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS på Södertörns högskola och Ingvar Sjöblom från Försvarshögskolan/MARIS, insåg de att skicket på vraket dessutom är bättre än man trott. Johan Rönnby berättar att tillräckligt stora delar finns bevarade för att det ska kunna rekonstrueras.

Han berättar att skeppet är av samma typ som Santa Maria, som Columbus seglade med till Amerika.

– Vi kommer att kunna kartlägga hur Columbus skepp såg ut!

Marinarkeologerna på Södertörns högskola hoppas fortsätta undersökningarna av vraket tillsammans med Blekinge länsmuseum, med internationella kollegor och med dykarklubben. Utforskningarna om Gripshunden kan då också bli en del av den forskning som redan pågår inom MARIS på Södertörns högskola avseende andra tidigmoderna örlogsskepp från 1500- och 1600-talen. 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera