Artikel från Göteborgs universitet
13 februari 2013

Arkeologins roll i dagens samhälle

Det finns ett behov av en etisk och politisk debatt om arkeologins och humanioras roll i dagens samhälle. Det visar en ny avhandling från Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.

Arkeolog Torgrim Sneve Guttormsens avhandling är ett historiografiskt arbete som behandlar förhållandet mellan arkeologi och samhälle. I fokus står den norska arkeologin och dess framträdande i det offentliga samhälleliga rummet från 1870 fram till idag.

Avhandlingens källmaterial består bland annat av forntida vägar och hur de presenteras och används inom ramarna för forskning, kulturarvs- och vägförvaltning samt populärkultur under den aktuella perioden.

I avhandlingen visar Torgrim Sneve Guttormsen på de etiska konsekvenserna av att exponera det förflutna kommersiellt och politiskt. De etiska överväganden är särskilt viktiga när det gäller hur tillämpad forskning uppfattas inom den offentliga.

– En av mina slutsatser är att arkeologin står inför ett viktigt vägval vad gäller användandet av det förflutna. Inte minst vad gäller relationen mellan professions- och populärkultur och mellan arkologer, kulturarvsförvaltare och en historieintresserad allmänhet.

Torgrim Sneve Guttormsen vill med avhandlingen starta en debatt om vilken roll arkeologin och humaniora har i dagens samhälle. Han undrar om arkeologi har blivit en disciplin som är harmoniskt anpassad till det samtida mer som åskådare än som kritisk deltagare i det offentliga livet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera