Artikel från Göteborgs universitet
20 december 2012

Jorden går inte under idag

Många har hört talas om att mayaprofetian förutspår jordens undergång i samband med att mayakalendern påstås ta slut den 21 december 2012. “De här förutsägelserna har vare sig med mayafolket eller deras kalender att göra”. Det säger Johan Normark, doktor i arkeologi och forskare vid Göteborgs universitet.

Mayakalendern är ett komplicerat system av flera olika kalendrar, baserade på till exempel solen och månen, som användes av Mayafolket i det förhistoriska Mexiko och Centralamerika. De olika kalendrarna kan synkroniseras och låsas mot varandra på olika sätt och ge nya andra tidsserier. Tiden anges som en kombination av flera perioder, där alla perioder är större enheter av dagar. Så är till exempel enheten en baktun 400 x 360 dagar.

Att jorden sägs gå under den 21 december 2012 beror på slutet på mayakalenderns så kallade långa räkningens 13:e baktun, ett datum 5 125 år in i kalendern. Denna baktun avslutas i år i samband med vintersolståndet vilket gett upphov till påståendet om jordens undergång nu på fredag. Detta påstående bygger dock på att det skulle finnas ett samband mellan mayakalenders långa räkningen och den gregorianska kalendern. Eftersom mayakalendern inte använts på drygt tusen år finns matematiska formler för att ta reda på vilket datum i vår tideräkning som motsvaras av ett datum i mayakalendern.

– Troligtvis är beräkningen felaktig. Det finns bara en formel som passar med den enda kända daterbara händelsen i forntida inskriptioner, som är en solförmörkelse omnämnd på en arkeologisk mayaplats. Och enligt den korrelationen infaller ”slutdatumet” på julafton, säger Johan Normark.

Men Johan Normark berättar att enligt andra mayakällor kommer världen finns kvar även på juldagen.

– Den långa räkningen var skapad av maya för att pågå för all framtid eller åtminstone för en tid extremt långt bortom 2012. I den forna mayastaden Palenque omnämns till exempel en framtida händelse omkring 4772 e.Kr.

Påhittade profetior baserade på mayafolkets kalender har kommit att kallas 2012-fenomenet, och det har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren. Två huvudfåror kan urskiljas, dels domedagen, dels New Age-baserade visioner om en bättre värld bortom 2012. Begrepp och tankar som var tämligen okända för det forntida mayafolket i Mexiko och Centralamerika.

Inom 2012-fenomenet finns även en handfull aktiva människor med mayaursprung. Men de har influerats av New Age-idéer snarare än historisk mayakunskap. De i sin tur vidareförmedlar dessa idéer till andra New Age-följare, som tar detta för korrekt kunskap och använder den för att tolka olika ”tecken” i tiden och pågående världshändelser.

– Många maya är kritiska till 2012-fenomenet och den turismindustri som gör stora ekonomiska vinster i anslutning till detta datum. Den 21 december kommer en demonstration mot domedagsturismen att arrangeras av Guatemalas kulturdepartement i Guatemala City, säger Johan Normark.

Det här är inte första gången jordens undergång förutspås. Och troligen inte heller den sista.

– Människors behov av att fastställa ett slutdatum för den rådande ordningen tycks omättlig. Därför förutspår jag att 2012-anhängarna under 2013 vänder sig mot den 2 oktober 2027, vilket är nästa gång då aztekernas 52-års cykel når sitt slut, säger Johan Normark.

KONTAKT
Johan Normark, e-post: johan.normark@archaeology.gu.se
Johan Normarks blogg: http://haecceities.wordpress.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera