Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2012

Biokemiska markörer kan avslöja havandeskapsförgiftning tidigt

Preeklampsi, eller havandeskapsförgiftning, kan i svår form leda till livshotande tillstånd för mor och barn. Om sjukdomen upptäcks tidigt finns möjligheter att förhindra eller modifiera utvecklingen av sjukdomsförloppet. I en ny avhandling från Uppsala universitet visar doktoranden och överläkaren Marie Bolin att olika biokemiska markörer tidigt i graviditeten kan visa vem som kommer att drabbas.

Preeklampsi utgör en av de vanligaste orsakerna till sjuklighet och död hos mödrar och nyfödda världen över. I Sverige drabbas omkring tre procent av alla gravida. Orsaken till preeklampsi tror man uppstår redan vid anläggningen av moderkakan men symptomen uppkommer inte förrän senare i graviditeten. Möjligheten att förhindra, eller att modifiera utvecklingen av sjukdomsförloppet, skulle öka om man kunde hitta de kvinnor som riskerar att insjukna redan innan sjukdomen ger symptom.

I en nyligen publicerad avhandling har Marie Bolin undersökt olika biokemiska markörer, ibland i kombination med ultraljudsundersökning, tidigt i graviditeten för att se om de kan förutsäga vilka kvinnor som riskerar att drabbas. Resultaten visar att de olika substanserna kan förutsäga vilka kvinnor som kommer att insjukna. Testerna är dock inte tillräckligt utvärderade för att kunna användas i praktiken ännu men i framtiden kan kanske en kombination av olika markörer användas för vägledning av omhändertagande och behandling av dessa kvinnor.

Avhandlingen innefattar också en studie via Medicinska födelseregistret och Patientregistret som visar att svårt graviditetsillamående efter graviditetsvecka 12 kan vara associerat till preeklampsi och andra sjukdomar som orsakas av defekt anläggning av moderkakan.

INFORMATION OCH KONTAKT
Avhandlingsarbetet försvarades den 14 december 2012. Marie Bolin har genomfört sin forskarutbildning vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Hon är överläkare på kvinnokliniken vid Sundsvalls sjukhus.

För mer information kontakta Marie Bolin tel: 070-373 83 99, e-post: marie.bolin@telia.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera