Artikel från Göteborgs universitet
12 december 2012

Läkemedelsutsläpp hotar fiskens hälsa

Läkemedel som passerar reningsverken och släpps ut i vattnet kan förstöra fiskarnas förmåga att skydda sig mot gifter. Dessutom finns det risk att olika läkemedel samverkar i vattnet på ett negativt sätt. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.

Reningsverken är en ständig källa till att läkemedel hamnar i våra vatten. Över hundra olika läkemedelsämnen har påvisats i vatten runt om i världen.

Läkemedel utsöndras främst i urinen. Många läkemedel stoppas inte i reningsverken utan hamnar i våra vattendrag där de kan skada fiskarnas förmåga att skydda sig mot främmande ämnen.

– I våra undersökningar såg vi att flera läkemedel förändrade, och i de flesta fall försämrade, avgiftningsfunktionen hos fiskarna, säger Britt Wassmur vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

Studien visade också att fiskarna inte har samma förmåga som människor att öka bildandet av avgiftningsproteiner när de utsätts för läkemedelsrester.

Alla läkemedel som introduceras på marknaden måste enligt lag riskbedömas med avseende på deras giftighet för alger, vattenloppa och fisk.

– Men i den riskbedömning undersöks bara ett ämne ett i taget och ingen hänsyn tas till att djuren utsätts för komplexa blandningar, som ju är det troliga scenariot i miljön, säger Britt Wassmur.

Hon anser att läkemedel också borde riskbedömas efter hur de samverkar och påverkar avgiftningsförmågan hos fiskar och andra vattenlevande djur.

– Från sjukvården finns många exempel på att olika läkemedel kan ”krocka” med varandra och ge allvarliga läkemedelsinteraktioner när de används tillsammans. Dessa ”krockar” beror ofta på att flera läkemedel bryts ner av samma proteiner i levern, och förmågan för kroppen att göra sig av med dessa främmande ämnen blir otillräcklig, säger Britt Wassmur.

Det finns sedan tidigare rapporter om skadliga effekter hos fisk som utsätts för läkemedel, framförallt östrogen från p-piller. Just hormoner ger effekter även vid mycket låga doser.

– Men vi tror att många andra läkemedel också kan skada fisk, speciellt när de utsätts för många olika kemikalier samtidigt och under lång tid. För att kunna förutspå vilka blandningseffekter som kan uppstå när fisk utsätts för kombinationer av läkemedel och andra kemikalier i miljön är det viktigt att ha grundläggande kunskap kring avgiftningsproteinernas funktion.

INFORMATION OCH KONTAKT
Avhandlingens titel: Detoxification mechanisms in fish –regulation and function of biotransformation in fish exposed to pharmaceuticals and other pollutants.

Avhandlingen kan laddas ned.

Britt Wassmur, Inst för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet Tel: 0702-040644, britt.wassmur@bioenv.gu.se

Handledare: Malin Celander

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera