Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2012

Foglossning påverkar hela livet för gravida

Tre av tio gravida drabbas av foglossning. En studie vid Sahlgrenska akademin visar att bäckensmärtan kan vara en stark begränsning i livet, som orsakar sorg och frustration och ställer relationer på sin spets.

Forskaren Helen Elden vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har intervjuat 27 kvinnor om hur de upplevde att få foglossning, eller bäckensmärta som är den medicinska termen, under graviditeten.

I studien tecknar kvinnorna en bild där bäckensmärtan kan få ”hela vardagen att avstanna”, där det sociala livet begränsas och där oförmågan att kunna leva upp till egna och andras förväntningar – inte minst partnerns – orsakar isolering, besvikelse, sorg och frustration.

– En del kvinnor beskrev att bäckensmärtan fick hela relationen med partnern att ställas på sin spets. Många var också tveksamma till fler, framtida graviditeter, säger Helen Elden.

Orsakerna bakom bäckensmärta är till stora delar okänd, och effektiv behandling saknas. De flesta kvinnor tillfrisknar inom tre månader efter förlossningen, men det finns studier som visar att omkring 7 procent har kvar besvären så länge som sex år efter förlossningen.

Foglossning är också en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning bland gravida: enligt beräkningar sjukskriver sig omkring 20 procent av alla gravida någon gång på grund av foglossning.

Kvinnorna i Göteborgsstudien vittnar om en stor okunskap både hos arbetsgivare och i samhället i stort, och enligt Helen Elden skulle många kvinnor och par vara hjälpta av ett mer individualiserat stöd i syfte att förebygga ängslan och oro.

– Det är viktigt att kvinnor med bäckensmärta får stöttning under den här viktiga och speciella fasen av livet, säger Helen Elden, universitetslektor, medicine doktor och barnmorska vid Sahlgrenska akademin.  

Artikeln Life’s pregnant pause of pain: Pregnant women’s experiences of pelvic girdle pain related to daily life: A Swedish interview study publiceras i tidskriften Sexual and Reproductive Healthcare.

FAKTA
Bäckensmärta brukar upplevas i området runt skinkorna, blygdben och ljumskar. Den växlar ofta från sida till sida, den kan vara molande och huggande stråla ner på baksidan av låren. Smärtan förvärras om kvinnan står och/eller sitter en längre tid och när hon vänder sig om i sängen. Graden av bäckensmärta på kvällen står ofta i relation till hur aktiv kvinnan varit under dagen.

Orsaken till bäckensmärta är inte helt klarlagd men man vet att hormonet relaxin spelar roll. Det utsöndras tidigt i graviditeten och syftar till att öka rörligheten i bäckenets leder för att förbereda för barnets passage ner i bäckenet under förlossningen.  I nuläget finns det ingen behandling som botar bäckensmärta under graviditeten men akupunktur och specifik sjukgymnastisk träning lindrar symtomen.

INFORMATION OCH KONTAKT
Länk till artikeln.
Helen Elden, universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Tel: 0702 887 882
E-post: helen.elden@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera