Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2012

Öringars personlighet formas tidigt

Utveckling och naturligt urval formar öringars ”personlighet” under deras första levnadsår. Det visar forskning från Göteborgs universitet som nyligen publicerats i ansedda tidskriften ”Ecology Letters”.

Forskare från Göteborgs universitet och University of  New South Wales har undersökt utvecklingen av personlighet hos ung öring från en å på den svenska västkusten. Resultaten visar att öringars beteende är väl utvecklat innan de är ett år gamla.

– Personlighet kan formas snabbt i naturen som en kombinerad effekt av beteendeutveckling under uppväxten och naturligt urval där individer med vissa beteendeanlag gynnas, säger Jörgen Johnsson, professor på Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

Olika beteenden undersöktes
I den nya studien har forskarna undersökt aktivitet, nyfikenhet och aggressivt beteende hos tre månader gammal vild öring.

Fiskarna studerades i augusti och sattes sedan tillbaka i naturen för att återfångas i oktober då samma beteenden mättes på nytt. Den återfångade öringen visade upp en mer utmejslad ”personlighet” jämfört med beteendet i augusti som då var mer splittrat.

Live fast – die old
Studien visade också att öringar med hög aktivitetsnivå återfångades i högre utsträckning än mindre aktiva.

– Det tyder på att mer aktiva individer hade högre överlevnad i naturen, vilket går stick i stäv med den populära teorin ”live fast-die young” som förutsäger att en aktiv livsstil ökar dödligheten, säger Jörgen Johnsson.

Forskning kring personlighet kan bland annat ha betydelse för hur man väljer ut och föder upp fisk och andra djur för avel och odling, eftersom olika personligheter sannolikt är olika framgångsrika i olika miljöer.

Djurarter har personlighet
Senare års forskning har visat att många djurarter har ”personlighet”, de utvecklar beteendeskillnader där vissa individer blir försiktiga och stillsamma medan andra blir mer djärva.

Men det är fortfarande till stor del oklart vilka faktorer som leder till evolution och utveckling av personlighet hos vilda djur.

INFORMATION OCH KONTAKT

Artikeln:
Länk till artikeln här

Kontakt:
Jörgen Johnsson, Professor Inst för biologi och miljövetenskap
Tel: +46 (0)31 786 3665
E-post: Jorgen.Johnsson@bioenv.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera