Artikel från Uppsala universitet
9 november 2012

Även obehandlad bipolär sjukdom ökar risken för graviditetskomplikationer

Barn till mödrar med bipolär sjukdom löper högre risk att födas för tidigt oavsett om mamman behandlats med stämningsstabiliserande läkemedel eller om hon står utan behandling. Om modern har en obehandlad bipolär sjukdom har barnet också en högre risk att drabbas av tillväxthämning under fosterlivet.

Det har forskare vid Uppsala universitet och KI sett i en ny studie. De nya forskningsresultaten publiceras idag online i tidskriften BMJ.

Bipolär sjukdom (tidigare kallat manodepressiv sjukdom) är ett svårt livslångt, episodiskt förlöpande tillstånd som karakteriseras av kraftiga svängningar av grundstämningen i humöret. Stämningsstabiliserande behandling med läkemedel såsom litium, antipsykotiska och vissa antiepileptiska läkemedel kan behandla och förebygga depressioner och manier.

Tidigare studier har kopplat samman användning av stämningsstabiliserande läkemedel med komplikationer vid graviditet, men effekterna av obehandlad bipolär sjukdom under graviditet i stort sett okända. Därför har forskare från Uppsala universitet och Karolinska sjukhuset studerat risken för negativa graviditets- och födelseutfall för både behandlade och obehandlade mödrar med bipolär sjukdom.

Genom att samköra tre nationella hälsoregister identifierades 320 mödrar med behandlad bipolär sjukdom och 554 obehandlade mödrar. Dessa två grupper jämfördes sedan var för sig med alla andra mödrar som födde barn under samma tidsperiod (331 263 stycken) från och med juli 2005 till och med december 2009. Resultaten justerades för flera faktorer som skulle kunna störa tolkningen, så som moderns ålder, längd, rökning, samboende samt diagnos för beroende av alkohol eller andra substanser.

Mödrar med bipolär sjukdom var oftare än andra mödrar rökare, överviktiga och hade i större utsträckning en alkohol- eller substansberoendediagnos. Både behandlade och obehandlade mödrar med bipolär sjukdom fick oftare förlösas med kejsarsnitt, sugklocka eller tång. Det var också vanligare att mödrar med bipolär sjukdom inte hade en spontan start av förlossningen (dvs blev igångsatta eller kejsarsnitt). Båda gruppernas barn hade också 50 procent ökad risk att födas för tidigt. Barn till de obehandlade mödrarna hade också större sannolikhet att födas med litet skallomfång och att drabbas av episoder med låg blodsockernivåer efter födseln (neonatal hypoglykemi).

– Den stämningsstabiliserande behandlingen är alltså troligen inte den enda anledningen till de komplikationer vid graviditet och födsel som tidigare observerats vid bipolär sjukdom, säger Robert Bodén, överläkare i psykiatri och forskare vid Uppsala universitet och KI och ansvarig för studien.

KONTAKT OCH INFORMATION
För mer information kontakta Robert Bodén, e-post: robert.boden@neuro.uu.se

Bodén, R. et al (2012) Risks of adverse pregnancy and birth outcomes in women treated or not treated with mood stabilisers for bipolar disorder: population based cohort study, BMJ 2012;345:e7085 doi: 10.1136/bmj.e7085

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera