Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 november 2012

Aktiv monitorering kan minska lidandet för prostatacancersjuka

Med hjälp av aktiv monitorering skulle många män med prostatacancer kunna avstå strålning och operation, och på så sätt slippa biverkningar i form av inkontinens och impotens. Det visar en studie på nära 1 000 prostatacancersjuka som utförts vid Sahlgrenska akademin.

Med införandet av så kallade PSA-tester, som tas för att upptäcka prostatacancer, upptäcks tumörer tidigt vilket minskar dödligheten.

Samtidigt är prostatacancer i många fall en långsamt växande cancerform. Många män skulle aldrig hinna utveckla några symtom under sin livstid, vilket gör att de behandlas i onödan – och kan tvingas leva med allvarliga biverkningar i form av tarmbesvär, urininkontinens och impotens.

Forskare vid Sahlgrenska akademin kan i en studie med 968 män visa att många prostatacancersjuka skulle kunna avstå behandling och slippa biverkningar, om de istället underkastade sig  aktiv monitorering. Studien är en delstudie i den stora screeningstudie för prostatacancer som sedan 1995 pågår i Göteborg under ledning av Jonas Hugosson vid Sahlgrenska akademin.

–Med aktiv monitorering menas att man med regelbundna kontroller av PSA och vävnadsprovtagning av prostatan följer cancertumörens utveckling. Visar tumören tecken på att växa eller bli mer aggressiv kan man gå vidare med operation eller strålning. Många män kan helt slippa eller i alla fall skjuta fram de biverkningar som den botande behandlingen kan ge, säger Rebecka Arnsrud Godtman,  doktorand i Jonas Hugossons forskargrupp.

Av de 968 prostatacancersjuka männen i studien valde omkring hälften (46 procent) aktiv monitorering som behandlingsstrategi. Majoriteten av männen hade tumörer av lågrisktyp, men det fanns även män med mellan- eller högrisktumörer. Resultaten visar att:

• Av de 440 männen som fick aktiv monitorering avled 60, men bara en av dem till följd av prostatacancer.

• Ingen av de män som hade lågrisktumörer utvecklade spridd prostatacancer eller avled till följd av sin cancer.

• 63 procent av männen i studien stod kvar under aktiv monitorering under hela uppföljningstiden (upp till 15 år).

• 37 procent av de som fick aktiv monitorering avbröt denna för att genomgå behandling (operation, strålning eller hormonbehandling), sedan monitoreringen upptäckt att tumören växt.

• Bara fyra män avbröt den aktiva monitoreringen med hänvisning till att de upplevde den som orosfylld.

För män med mellan- eller högrisktumörer var aktiv monitorering mer riskfyllt. Män med mellan- eller högrisktumörer löpte en fyra gånger högre risk att utveckla en obotbar cancer och/eller avlida till följd av sin cancer, jämfört med de män som hade lågrisktumörer.

– Sammantaget visar våra resultat att en aktiv monitorering har potential att minska överbehandlingen, så att fler män kan slippa biverkningar. En stor andel av de tumörer som upptäcks med hjälp av PSA-screening utgörs av lågrisktumörer, och särskilt äldre män skulle kunna avstå behandling och istället följas säkert med aktiv monitorering, säger Rebecka Arnsrud Godtman.

INFORMATION
Studien Outcome Following Active Surveillance of Men with Screen-detected Prostate Cancer. Results from the Göteborg Randomised Population-based Prostate Cancer Screening Trial publicerades i tidskriften European Urology i september.  

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera