Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2012

Många män med peniscancer får tillbaka sexlivet efter behandling

Män som drabbats av peniscancer får ofta tillbaka sin sexuella förmåga efter laserbehandling. Det visar en undersökning som gjorts av Örebroforskaren Elisabeth Skeppner. Hon arbetar som kurator på Urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och presenterar nu sina resultat i en doktorsavhandling i medicin vid Örebro universitet.

Peniscancer är en ovanlig sjukdom i Sverige som drabbar runt 130 män per år. Om cancern inte har gått för långt behandlas patienterna med laser för att i största möjliga mån bevara funktionen hos penis. Elisabeth Skeppners studier fokuserar på de män som genomgått en organbevarande laserbehandling och alltså har en intakt penis. Avhandlingen beskriver patienternas symptom och vårdsökande, samt sexuell funktion, sexuell aktivitet och hur tillfredsställda de var med livet före och efter behandling.

– När det gäller den sexuella funktionen och aktiviteten tenderar merparten av de patienter som varit sexuellt aktiva före behandlingen att återuppta sitt tidigare sexualliv, berättar Elisabeth Skeppner.

Drar sig för att söka hjälp
– Men man måste ha klart för sig att rehabilitering tar tid och att det tar mer än ett år att komma tillbaka helt efter en cancerbehandling rent generellt.  När det handlar om sexualitet är även en  partner involverad om patienten lever i en parrelation, vilket gör att båda psykologiskt behöver tid att bearbeta det som inträffat.

Ett problem som visade sig tydligt i undersökningen var att många män drar sig för att söka hjälp. Av en grupp på 48 patienter som behandlades mellan åren 2005 och 2009 hade 31 patienter (65 procent) väntat mer än sex månader efter att de upptäckt de första symptomen innan de tog kontakt med vården.
Ökad kunskap

– Den enskilt största orsaken var att de upplevde det som genant att söka sjukvård för symptom på sin penis. Det var egentligen ingen överraskning, utan ett förväntat resultat som vi nu fick bekräftat. Men det som förvånar är att männen inte har kunnat prata med sina partner om det, även om de levt länge tillsammans och varit sexuellt aktiva.
Just eftersom det handlar om en så ovanlig cancerform hoppas Elisabeth Skeppner att hennes forskning ska kunna öka kunskapen om peniscancer både hos allmänheten och inom delar av sjukvården.

Fakta om peniscancer: Peniscancer är lokaliserad på förhud, ollon eller penisskaft och sjukdomen är vanligast bland män mellan 60 och 70 års ålder men i Sverige är trots detta 30 % av patienterna yngre än 60 år. Vad som ligger bakom sjukdomen är inte helt klarlagt, men det man känner till är att humant papillomvirus (HPV) är en starkt bidragande orsak. Det är samma virus som kan orsaka livmoderhalscancer hos kvinnor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera