Artikel från Göteborgs universitet
15 augusti 2012

DNA-metod kan ge effektivare behandling av barncancer

Efter leukemi och hjärntumör är neuroblastom den vanligaste cancerformen som drabbar barn. En avhandling från Sahlgrenska akademin har studerat en DNA-metod som nu används vid alla neuroblastomfall i landet, och som lett till en effektivare behandling på individnivå.

Neuroblastom drabbar omkring 20 barn varje år, de flesta under två år. Cancerformen, som drabbar det perifera nervsystemet, är väldigt speciell: vissa tumörer kan tillbakabildas spontant utan behandling, andra tumörer är väldigt aggressiva och har en dålig prognos trots intensiv behandling.

Forskare vid Sahlgrenska akademin har visat att man med hjälp av DNA-analyser kan skilja på cancerformens olika undergrupper, vilket förhoppningsvis kan leda till individanpassade behandlingar.

– Det ultimata scenariot vore att först kunna göra en analys av tumören, för att sedan sätta in  läkemedel som slår mot egenskaper specifika för just denna tumör. På så vis skulle behandlingen kunna anpassas så att patienter med en mer aggressiv form får en intensiv behandling, medan de patienter som har en lindrigare form kan besparas från onödiga biverkningar. Våra studier är ett viktigt första steg mot en sådan personligt anpassad behandlingsstrategi, säger Hanna Kryh som presenterar resultaten i sin avhandling.

Metoden används redan nu vid alla nya fall av neuroblastom i Sverige, både för att kunna ställa en säkrare diagnos samt för att placera in patienten i rätt behandlingsgrupp.

– Dessutom har vi identifierat en tidigare okänd undergrupp av neuroblastom, vars DNA-profil hjälper oss att utforska vilka gener som är viktiga för tumörutvecklingen, och kan bli lämpliga mål för framtida behandling, säger Hanna Kryh.

Forskarnas förhoppning är att DNA-metoden ska bli en utgångspunkt i utvecklandet av patientspecifika tester, som kan hitta tumörceller i blod- eller benmärgsprov.  

– Det skulle gör det möjligt att både följa hur väl patienten svarar på behandlingen, samt för att tidigt upptäcka kvarvarande tumörceller som kan resultera i återfall, säger Hanna Kryh.

Avhandlingen Molecular characterization of neuroblastoma tumors – A basis for personalized medicine försvarades vid en disputation i juni.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera