Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juli 2012

Ny teknik effektiviserar arbetet inom patologi i Blekinge

Landstinget Blekinge och BTH startar tillsammans med näringslivet ett forsknings- och utvecklingsprojekt för effektivare bilddiagnostik. – Det är glädjande att vi nu får möjligheter att bidra till att utveckla nya arbetssätt i hälso- och sjukvården med hjälp av ny teknik, säger landstingsrådet Kalle Sandström och Anders Hederstierna, prorektor på BTH, i ett gemensamt uttalande.

Projektet, som ska effektivisera arbetet inom patologi genom digitalisering av bilder på vävnadssnitt och distansgranskning av bilderna, får stöd från Vinnova med 10 miljoner kronor.

Patologer arbetar traditionellt med att granska glasmonterade vävnadssnitt i mikroskop, vilket medför en obekväm och ergonomiskt dålig arbetsställning. Många patologer lider därför av problem med rygg och nacke. Samtidigt finns det geografiska begränsningar eftersom det är fysiska provglas som ska granskas. Det gör att det är svårt att nå experter inom olika diagnostikområden. Det råder också stor brist på patologer i dag och med stora pensionsavgångar att vänta inom de närmsta åren ser situationen inte ut att förbättras för landets patologiverksamheter. Därför blir bilddiagnostiken ofta en flaskhals i vården som leder till ökade kostnader, längre ledtider och sämre vård.

Forsknings- och utvecklingsprojektet ska utifrån detta hitta nya arbetssätt med digitaliserade bilder på vävnadssnitt som kan granskas på en bildskärm på distans. Med hjälp av teknik som i dag används inom radiologi kan granskningen ske från en bildskärm var som helst i världen.

Förutom att förbättra arbetsmiljön för patologerna medför detta även att patologiexpertis kan nås regionalt, nationellt och internationellt på ett enkelt sätt utan att provglas eller patienter behöver förflyttas.
– Ett litet laboratorium som vårt i Blekinge kommer genom detta inte att bli lika sårbart för störningar i svarstider och kvalitet, säger Lennart Mellblom, överläkare och medicinskt ansvarig på patologen i Landstinget Blekinge.

Forsknings- och utvecklingsprojektet kan på sikt minska kostnaderna för Landstinget Blekinge och ge patologerna en bättre arbetsmiljö genom en flexiblare organisation, samtidigt som patienter ges bättre vård, säkrare diagnostik och kortare ledtider. BTH bidrar till arbetet genom expertis inom interaktionsdesign och innovationsprocesser. Arbetsflöden, interaktion, samarbete och innovation är faktorer som står i fokus. Tekniken har utvecklats av företaget RxEye och har tidigare använts för att utveckla radiologin i andra landsting.

INFORMATION OCH KONTAKT
För mer information, kontakta professor Tobias Larsson BTH, 0455-38 55 25  eller professor Bo Helgeson, 0455-38 55 58.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera