Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2012

Kombinerad behandling effektiv mot bukhinnespridd tjock- och ändtarmscancer

Att kombinera kirurgi och behandling med uppvärmda cellgifter i bukhålan under operation leder till att upp till 32 procent av patienter med bukhinnespridd tjock- och ändtarmscancer är sjukdomsfria fem år senare.

Resultaten visar läkaren Peter Cashin i sin avhandling där han även utvecklat ett poängsystem för att bättre kunna selektera de patienter som metoden passar.

Tjock- och ändtarmscancer drabbar över 6000 personer per år och av dessa får cirka 260 en spridning även till bukhinnan, vilket i de flesta fall leder till döden med traditionell cellgiftsbehandling. Peter Cashin har utvärderat en relativt ny behandling och visar att andelen sjukdomsfria patienter efter fem år är mellan 15 och 32 procent.

– Avhandlingen visar tydligt på att metoden har en botande potential, säger han.

Metoden går ut på att kombinera kirurgi med cellgifter i bukhålan. Detta kan göras på två sätt: Antingen kan cellgifterna ges via en kateter in i bukhålan, eller direkt under operation genom uppvärmda cellgifter som får cirkulera genom bukhålan. Den sistnämnda metoden var Akademiska sjukhuset i Uppsala först med i Norden och är fortfarande det enda etablerade behandlingscentrat.

Peter Cashin har också undersökt hur cellgiftsbehandlingen i den kombinerade metoden kan optimeras och även utarbetat ett poängsystem för att bättre kunna bedöma vilka patienter den nya metoden passar bäst för.

– Poängsystemet är framför allt baserat på mätbara tumörmarkörer i blodet som visat sig kunna förutsäga behandlingsresultaten väl. Vi utvecklar nu användandet av detta system vidare, säger han.

Av de båda olika sätten att ge cellgifter ger uppvärmda cellgifter direkt under operationen bättre resultat. Peter Cashin har även gjort teoretiska beräkningar och laboratoriestudier i syfte att ytterligare utveckla valet av cellgifter för att på sikt kunna individanpassa behandlingen.

– De senare studierna behöver undersökas vidare och bekräftas i kliniska studier innan det kan bli verklighet i vården, säger han.

KONTAKT OCH INFORMATION
För mer information, kontakta Peter Cashin, tel: 0731-515206, peter.cashin@surgsci.uu.se
Disputationen äger rum den 25 maj vid Uppsala universitet.

Länk till avhandlingen i DIVA
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf;jsessionid=6304f49944c8d81b8b695cf7e47d?pid=diva2:514683

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera