Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 december 2011

Sjöfåglar kan drabbas hårt av utfiskning i haven

Sjöfåglars fortplantning minskar drastiskt om fisktillgången sjunker under en tredjedel, enligt en ny forskningsstudie som publiceras i senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Science.

I den mest omfattande studien någonsin av sitt slag har en internationell grupp av forskare visat att sjöfågelarters fortplantning världen över börjar minska drastiskt då tillgången på fiskföda sjunker under en tredjedel av de maximala nivåerna.

– Det var mycket överraskande att se att den kritiska nivån är ungefär densamma för olika sjöfågelarter oavsett var i världen de lever. Mönstret är så konsekvent att vi föreslår en ny princip, en tredjedel för fåglarna, som skulle kunna användas för att ge sjöfåglar rätt förutsättningar att lyckas med sin häckning och fortplantning, säger en av medförfattarna, Henrik Österblom, från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Studien, som publiceras i Science den 23 december, sträcker sig från Arktis till Antarktis och från Stilla havet till Atlanten. Österblom och hans kollegor använde data insamlade från 14 arter, inklusive sillgrisslor, havssulor, lunnefåglar och pingviner.

Ett riktmärke för fisket
Fortplantningen hos sjöfåglarna undersöktes under perioder på 15 till 47 år och var relaterad till hur mycket av deras huvudsakliga fiskföda som fanns tillgänglig i fåglarnas häckningsområden. Var forskarna än tittade i världen var antalet födda ungar opåverkat om mängden fisk i havet var större än en tredjedel av de nivåer som maximalt uppmätts. Men om tillgången på fisk föll under denna tröskelnivå sjönk antalet ungar kraftigt.

Forskargruppen menar att de tröskelvärden som identifierats i studien i nästa steg kan komma att påverka den faktiska fiskeförvaltningen. Även om det kan finnas vissa variationer mellan olika fiskbestånd har de flesta av de ekonomiskt viktigaste arterna tillräckligt med data för att fastställa gränsvärden.

– Vi verkar ha hittat ett viktigt riktmärke som kan användas för att avgöra hur mycket fisket bör begränsas för att säkra sjöfågelpopulationers långsiktiga överlevnad, förklarar den nya studiens försteförfattare Dr Philippe Cury, från det franska forsknings- och utvecklingsinstitutet, IRD.

Viktiga indikatorer på tillståndet i havsmiljön
Studien är inte bara intressant för sina slutsatser om förhållandet mellan sjöfåglar och fisktillgång. Den kan också ge en bättre förståelse av tillståndet i världshaven och hur mycket mer mänskliga påverkar de marina ekosystemen klarar av.

– Sjöfåglar är några av de bästa och mest lättstuderade indikatorerna när det gäller att diagnostisera tillståndet i världens marina ekosystem. Att bättre förstå relationen mellan sjöfåglar och deras bytesdjur är avgörande för vår förståelse av de förändringar som våra hav just nu genomgår, förklarar Henrik Österblom.

Referens:
“Global seabird response to forage fish depletion – one-third for the birds”. Philippe M. Cury, Ian L. Boyd, Sylvain Bonhommeau, Tycho Anker-Nilssen, Robert J.M. Crawford, Robert W. Furness, James A. Mills, Eugene J. Murphy, Henrik Österblom, Michelle Paleczny, John F. Piatt, Jean-Paul Roux, Lynne Shannon and William J. Sydeman. Science 23 Dec 2011, Vol. 334, Issue 6063.

För mer information, kontakta:
Dr Henrik Österblom,
henrik.osterblom@stockholmresilience.su.se ,
073-707 88 16

Fredrik Moberg – Presskontakt, Stockholm Resilience Centre
fredrik.moberg@stockholmresilience.su.se,  
070-680 65 53

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera