Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2011

Maktlösa föräldrar har svårt att hantera sina tonåringars problem

Örebroforskaren Terese Glatz har undersökt hur föräldrar till tonåringar reagerar när de stöter på svårigheter. Hennes forskning visar att föräldrar verkar ha svårt att hantera problem. En känsla av maktlöshet gör att föräldrar ofta reagerar på ett sätt som får negativa konsekvenser i stället för att genom stöd, värme och uppmärksamhet försöka påverka barnens beteende.

– Jag är intresserad av varför föräldrar reagerar som de gör när de stöter på problem. Jag har tittat närmare på alkoholdrickande och ADHD-symptom hos ungdomar, säger Terese Glatz, som presenterar sin doktorsavhandling i psykologi vid Örebro universitet den 16 december.

Hon har undersökt hur föräldrar, som har varit tydliga med att de inte accepterar ungdomsdrickande, reagerar när de kommer på sina ungdomar berusade.

– Man förväntar sig att dessa föräldrar skulle visa ännu tydligare att de är emot att ungdomar dricker alkohol men det visade sig att större delen av föräldrarna backade och blev mer tillåtande vad gäller alkohol och ungdomar, säger Terese Glatz.

– Föräldrarnas beteende kan liknas vid rökarens som läser om hur farligt det är att röka och tänker – det händer inte mig eller jag hinner sluta innan kroppen blir påverkad. Man slår det ifrån sig. Föräldrar tänker att det inte är så farligt, de flesta ungdomar dricker och det är naturligt att vara nyfiken.

Medan föräldrar backar undan och blir mer tillåtande vad gäller alkohol, visar hennes forskning att ADHD-beteenden hos ungdomar, som utvecklas i tidig ålder och är påfrestande för föräldrar, kan få föräldrar att känna maktlöshet och att maktlösheten i sin tur kan leda till att de beter sig negativt. Samtidigt som de negativa reaktionerna blir starkare minskar det positiva beteendet – föräldrarna tenderar att ignorera barnet och visa mindre värme.

– Föräldrar behöver få hjälp att lära sig strategier för att bryta mönstren och i stället få energi och möjlighet att hantera problemen på ett positivt sätt. Det är viktigt att yrkesverksamma som kommer i kontakt med föräldrar hjälper dem att inte skuldbelägga sig själva eller sina barn.

Terese Glatz anser att det är viktigt eftersom vi lägger mycket skuld på föräldrar i dag. När barn beter sig illa ses det som föräldrarnas fel. Hennes forskning visar att vi måste ha mer förståelse för föräldrars situation och inse att föräldrar och ungdomar påverkar varandra.
Be om hjälp när det behövs
– Vissa beteenden som är kopplade till diagnosen av ADHD kan föräldrar inte påverka. Om man som förälder accepterar det kanske man kan undvika känslan av maktlöshet och i stället koncentrera sig på att hitta lösningar på det som man kan påverka, säger Terese Glatz, vars resultat gällande ADHD har uppmärksammats internationellt och organisationen ”Attention Research Update” har förmedlat dem till forskare, yrkesverksamma och föräldrar i deras nätverk.

– Det är bra att resultaten når ut till dem som har praktisk nytta av dem. Jag har visat vilka tankar och känslor som ligger bakom föräldrarnas beteende, vilket kan vara en bra utgångspunkt för kliniker som kommer i kontakt med föräldrar i behov av hjälp.

– Vad ska man då göra när man som förälder möter problem med sina ungdomar? Det är viktigt att behandla sitt barn med respekt men samtidigt visa att man vill förändra för att man bryr sig. I vissa lägen kan nyckeln vara att som förälder be om hjälp.  Det kan vara värdefullt att få prata med någon professionell som kan hjälpa till att hitta vägar ut och vara ett stöd i en trasslig vardag.

För mer information kontakta Terese Glatz: 070-222 6662

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera