23 november 2011

Vargen tämjdes till hund i sydöstra Asien

Forskare har länge varit oeniga om var på jorden som vargen tämjdes till hund. Våra nya forskningsrön bekräftar att Asien söder om Yangtzefloden var den viktigaste och kanske enda regionen för vargdomesticering. Det säger Peter Savolainen, forskare inom evolutionär genetik på KTH.

Genetiska, morfologiska och beteendemässiga data som tidigare publicerats visar tydligt att hunden härstammar från vargen. Analyser av Y-kromosomens DNA bekräftar nu att hunden härstammar från domesticering av varg i Asien Söder om Yangtzefloden – det  så kallade ASY-området – i södra Kina eller Sydostasien.

– Arkeologiska data, och även en genetisk DNA-studie nyligen publicerad i Nature, har indikerat att hundar härstammar från Mellanöstern. Men eftersom samtliga dessa studier har saknat prover från ASY-området har bevis som pekar på detta område helt enkelt förbisetts, säger Peter Savolainen.

Peter Savolainen och hans doktorand Mattias Oskarsson har tillsammans med kinesiska forskare analyserat DNA från hanhundar över hela världen, i en studie publicerad i Heredity.

Cirka hälften av genpoolen var universellt delad över hela världen, medan det endast var i ASY-området som nästan hela skalan av genetisk mångfald återfanns. Genpooler i samtliga andra regioner runt om i världen kan alltså enligt forskarrönen härröra från ASY-området.

– Rönen bekräftar att Asien söder om Yangtzefloden var den viktigaste och förmodligen enda regionen för vargdomesticering, och att det var ett stort antal vargar som blev tämjda, säger Peter Savolainen.

I en separat studie publicerad i Ecology and Evolution har Peter Savolainen, tillsammans med doktoranden Arman Ardalan samt iranska och turkiska forskare, specialstuderat hundar från hela Mellanöstern för mitokondriellt DNA.

– Eftersom andra studier har indikerat Mellanöstern ville vi vara säkra på att vi inte missat något, men vi hittar inga som helst tecken på att hunden kommer från detta område, säger Peter Savolainen.

I studierna av hundarna har forskarna också funnit små genetiska bidrag från korsning av hund och varg från andra platser, bland annat Mellanöstern.

– Den efterföljande varg/hund-hybridiseringen bidrog blygsamt till hundens ursprungliga genpool, säger Peter Savolainen.

Peter Savolainen, Mattias Oskarsson och Arman Ardalan är KTH-forskare verksamma vid Science for Life Laboratory.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Peter Savolainen på 08 – 524 81 422 eller savo@kth.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera