Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 oktober 2011

Ny kunskap kan minska självmordsrisken hos män med prostatacancer

Män som får prostatacancer löper dubbelt så stor risk att begå självmord. En metod där männen i skrift kan sätta ord på sina plötsliga ofrivilliga påträngande tankar skulle kunna minska risken. Det visar forskning vid Sahlgrenska akademin.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i en studie kartlagt tankarna hos 833 svenska män före och efter operation för prostatacancer. Självmordstalen inom gruppen är hög, och syftet med studien har varit att kartlägga den psykiska ohälsan bland prostatacancersjuka.

–Våra resultat visar att 73 procent av männen någon gång haft ofrivilliga påträngande tankar om sin cancer före operation och att nära 60 procent har kvar dessa tankar tre månader efter operationen. Var fjärde man tänkte på sin egen död en gång i veckan eller oftare, säger Thordis Thorsteinsdottir, som skrivit en avhandling där resultaten redovisas.

Avhandlingen visar att män som inte tror att behandlingen ska bota dem oftare har plötsliga ofrivilliga påträngande negativa tankar.  

–Män som ofta har dessa tankar om sin prostatacancer före operationen har i större utsträckning låg eller måttlig självskattad livskvalitet tre månader efteråt, fortsätter Thordis Thorsteinsdottir.

I avhandlingen diskuteras en metod som kan minska de plötsliga, ofrivilliga, påträngande tankarna. Metoden – som prövats hos andra cancerpatienter med goda resultat – kallas för ”uttrycksfullt skrivande” (”expressive writing”) och går ut på att de drabbade männen vid minst tre tillfällen under tjugo minuter får skriva ned sina känslor efter cancerbeskedet.

Tanken är att männen genom skrivandet skall finna ord och klara formuleringar för sina plötslig ofrivilliga påträngande tankar. När ord och formuleringar funnits blir det lättare att prata med närstående och vänner, vilket minskar de negativa tankarna och gör att den psykiska hälsan förbättras.

-Inom sjukvården kan vi bli bättre på att kommunicera med män som fått en cancerdiagnos. Om alla män får frågan ”Hur tänker du om din cancer och din framtid?” och vi sedan tar oss tid att lyssna kanske vi bättre kan hjälpa männen att hantera sin nya situation och förhindra drastiska åtgärder som självmord, menar Thordis Thorsteinsdottir.  

Avhandlingen är den första från en studie som, när datainsamlingen är klar, kommer att omfatta 4 000 män med prostatacancer från 13 urologiska kliniker i Sverige. Studien leds av Eva Haglind vid Sahlgrenska Akademin.

Avhandlingen Maintaining quality of life after prostate cancer diagnosis försvarades vid en disputation fredagen den 21 oktober.

Kontakt:  
Thordis Thorsteinsdottir, legitimerad sjuksköterska och doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 031 343 9065 0734 254 768 thordis.thorsteinsdottir@gmail.com Handledare är Professor Gunnar Steineck, bihandledare Professor Eva Haglind och Johan Stranne.   

Kontaktinformation
FAKTA om prostatacancer och psykisk ohälsa Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år dör fler än 2500 män av sjukdomen och fler än 9000 får diagnosen. Sjukdomen utlöser ofta ett posttraumatiskt stressyndrom, med plötsliga, påträngande negativa tankar om sjukdomen vilket orsakar sömnbesvär och ångest. Thordis Thorsteinsdottirs avhandling visar att män med prostatacancer som har dessa negativa tankar före operationen i större utsträckning också har lägre självupplevd livskvalitet tre månader efter operation. Resultaten baseras på en enkät med 833 män inskrivna vid tolv olika urologiska kliniker, vilket motsvarar 86 procent av alla män som opererades på klinikerna mellan 1 september 2008 och 31 augusti 2009. I enkäten fick männen svara på frågor om sin psykiska hälsa före samt tre månader efter operation.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera