Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 juni 2011

Bättre precision vid behandling av prostatacancer

En modell som sammanför två olika behandlingsmetoder i ett nytt instrument kan ge bättre precision vid behandling av prostatacancer. Det framgår av en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.

Forskare vid Luleå tekniska universitet  arbetar med att ta fram ett instrument för att bättre upptäcka prostatacancer. Genom att kombinera två metoder kan positiva egenskaper utnyttjas på bästa sätt samtidigt som nackdelar kan kompenseras. I en ny avhandling vid LTU har metoder för detta tagits fram.  

– Vi har tagit fram en modell för att jämföra data från de två olika metoderna och med hjälp av den hoppas vi att nya samband mellan tumörers styvhet och molekylära innehåll ska kunna upptäckas, vilket skulle öka vår förståelse för prostatacancer, säger Stefan Candefjord, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet.

Hans avhandling visar att det finns ett stort behov av nya metoder för upptäckt av prostatacancer. Det är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige och ca 2500 dör i sjukdomen varje år. Operation är ofta vanligaste och lämpligaste behandlingsform, men det är svårt för kirurgerna att identifiera vad som är frisk och sjuk vävnad. Därför missas ofta delar av tumören, vilket ökar risken för återfall. Det finns dock två tekniker som forskare vid Luleå tekniska universitet försöker kombinera i ett nytt instrument som kan upptäcka kvarvarande cancer.

– Det handlar dels om en resonanssensor som kan upptäcka tumörer då de vanligtvis är hårdare än frisk vävnad och dels om Ramanspektroskopi som kan identifiera cancer baserat på förändringar i vävnadens biokemiska innehåll, och i min avhandling tar jag första steget mot förverkligande av ett sådant instrument, säger Stefan Candefjord.

Han har i sin forskning även utvecklat en s.k. ”lärande algoritm” som kan känna igen olika friska vävnadstyper och skilja på frisk och cancersjuk vävnad baserat på laboratoriemätningar från gris och människa. Nästan 8 av 10 mätpunkter kunde identifieras korrekt med hjälp av algoritmen.
– Det visar att det tänkta instrumentet skulle kunna bli till stor hjälp vid operation av prostatacancer, säger han.

Instrumentet ger bra precision och minskar risken att för mycket frisk vävnad tas bort vilket minimerar biverkningar som impotens och inkontinens. Om fem år hoppas forskarna att en färdig produkt ska vara framtagen.
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera