Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2011

Oljeutvinning i Nordsjön ger skador på fisk

Fiskar som lever i närheten av oljeplattformar ute till havs är lika sjuka som fiskar som lever i närheten av föroreningskällor utmed kusten. Denna anmärkningsvärda upptäckt har gjorts av svenska och norska forskare som har undersökt hälsan hos kolja och torsk i Nordsjön och utanför Island.

–  Våra resultat visar att även effekterna av den löpande oljeutvinningen till havs måste tas med i bedömningen av olika hot mot fiskbestånden, precis som överfiske, klimatförändringar och övergödning. Det är alltså inte bara stora oljeolyckor som ger skador på miljön, säger Lennart Balk, forskare på Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet och en av de svenska medlemmarna i forskarlaget.

Oljeutvinningen till havs orsakar kontinuerliga utsläpp av olika ämnen som ingår i olja. Det mesta av utsläppen kommer från borrningen, användandet av havsvatten för att pumpa upp oljan samt oljespill. Forskarna har undersökt fisk från två områden i Nordsjön med olika intensiv oljeutvinning. De två områdena har jämförts med ett område i Nordsjön utan oljeutvinning och med havet utanför Island.

Genom att analysera så kallade biomarkörer har man fått en symptombild med störst effekter på fiskarna i det område där oljeutvinningen var som intensivast. Biomarkörerna påvisar effekter på enzymer, antioxidanter, fettsyror och arvsmassan. Att fiskarna verkligen tar upp ämnen från oljan bekräftas av att sådana ämnen förekommer i förhöjda halter i gallan.

Resultaten presenteras i artikeln ”Biomarkers in natural fish populations indicate adverse biological effects of offshore oil production”, publicerad i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften PLoS ONE.
Bild: Thomas Lang och Ketil Hylland
Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Lennart Balk, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), Stockholms universitet,
tfn 08-6747721, 073-6923468, e-post lennart.balk@itm.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera