Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2011

Folkbildning för demokrati stärkte colombianska kvinnor

Utbildning i demokrati och mänskliga rättigheter har lett till att kvinnor i norra Colombia fått ökade möjligheter att påverka sitt liv och sin omgivning. Fler kvinnor på väg in i lokalpolitiken och bättre dialog mellan politiker och medborgare var några konkreta resultat av ett SIDA-finansierat folkbildningsprojekt. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Eva Nyberg har i norra Colombia under tre år följt projektet ”Folkbildning för demokrati” som haft en uttalad genusaspekt. Projektet har drivits av den colombianska lantbruksorganisationen ASEMCO i samarbete med den svenska ideella föreningen Malmö Tribunal. Forum Syd/SIDA har gett ekonomiskt stöd under de tre åren.

600 män och kvinnor från 16 byar och kommuner har fått grundläggande utbildning i demokrati, mänskliga rättigheter, genus och miljö.
– Min studie visar att kvinnorna blev mer politiskt medvetna och delaktiga, de fick stärkt självkänsla och ökad handlingskapacitet. De nya kunskaperna banade väg för en utveckling som stärker kvinnorna på ett personligt plan och som har skapat ökade förutsättningar för hållbarhet i den demokratiska processen, säger Eva Nyberg.

Eva Nybergs avhandling bygger på intervjuer med kvinnor som deltagit i projektet. Hennes analys visar bland annat på flera konkreta förändringar som tillkommit genom projektet:
* Kvinnorna har fått en juridisk grund att kräva rättigheter utifrån, vilket gett ökad respekt från både män, institutioner och lokalsamhälle.
* Inom ramen för projektet har alternativa utvecklingsplaner i de 16 kommunerna upprättats, med fokus på bland annat frågor om utbildning, sjukvård och hälsoinventeringar.
* Fler kvinnor har fått plats i kommunernas lokalkommittéer.
* Projektet har inneburit att ett så kallat dialogbord i centralorten San Pedro etablerats för möten mellan politiker/myndigheter och medborgare. En konsekvens av det är att utbildningsinstitutioner har förlagts till regionen efter formulerade önskemål vid dialogbordet.
– Resultatet kan förhoppningsvis bidra till att biståndsprojekt och utvecklingssamarbeten i större utsträckning antar ett genusperspektiv. Kvinnor själva måste komma till tals när det gäller orättvisor, makt, utveckling och demokrati, säger Eva Nyberg.

Kontaktinformation
Eva Nyberg lägger fram sin avhandling Folkbildning för demokrati. Colombianska kvinnors perspektiv på kunskap som förändringskraft vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet.
Tid: onsdag 8 juni, kl 13.15,
Plats: Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen Hus A, källarplan, Västra Hamngatan 25, Göteborg.
För mer information:
Eva Nyberg, telefon 040-6021704, 0768-906867,
epost: evamariany@hotmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera