Artikel från Uppsala universitet
29 april 2011

Fåglar med stor hjärna klarar stadslivet bättre

Fåglar med stora hjärnor i förhållande till kroppsstorlek är sannolikt vinnare när världen i allt större utsträckning kommer att bestå av stadsmiljö. Det visar en studie av Uppsalaforskare som publicerats i senaste numret av den ansedda tidskriften Biology Letters.

Stadsmiljön är en av de snabbast växande människoinfluerade miljöerna på jorden. Hur påverkas vilda arter av denna utveckling? Vilka arter kommer att klara förändringarna bäst, och vilka riskerar att missgynnas mest? En grupp unga forskare vid evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet, har under ledning av Dr. Alexei Maklakov, Dr. Simone Immler och docent Niclas Kolm i en ny studie undersökt om hjärnans storlek hos olika fågelarter kan spela roll för deras anpassningsförmåga till stadsmiljöer. Tidigare studier tyder på att det finns ett samband mellan hjärnans storlek och kognitiv förmåga hos däggdjur, fiskar och fåglar, t ex att arter med större hjärnor har ett bredare spektrum av beteenden och potentiellt är mer flexibla när det gäller att finna skydda och föda.

Genom att jämföra hjärnans storlek i relation till kroppsstorlek hos fågelarter som klarar att häcka i storstadsmiljö i 12 europeiska städer med arter som ännu inte häckar i dessa stadsmiljöer, har nu forskargruppen för första gången kunnat visa att hypotesen stämmer: Fåglar med stora hjärnor är bättre på att anpassa sig till stadsmiljön.

– Våra data tyder på att arter med hög kognitiv förmåga lättare anpassar sig till miljöer som förändrats för att passa människan. Studien har stor betydelse för vår kunskap om vilka arter som kan behöva särskilt stöd i framtiden för att klara sig i en värld under snabb förändring, säger Niclas Kohlm,

För mer information, kontakta: Niclas Kolm, tel: 018-471 26 39, 073-0980809, nicklas.kolm@ebc.uu.se eller Alexei Maklakov, tel: 018-471 27 02, alexei.maklakov@ebc.uu.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera